Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Politiek kiest vóór zomer RGL-tracé

Leiden -  Provinciale staten van Zuid-Holland en de gemeenteraad van Leiden besluiten vóór 1 juli over het binnenstadtracé van de Rijn Gouwe Lijn (RGL). Dan moet duidelijk worden of de sneltram door de Breestraat gaat of over de Hooigracht/Langegracht. Gedeputeerde Govert Veldhuijzen en wethouder John Steegh zijn het eens over het verdere onderzoek naar het alternatieve tracé over de Hooigracht/Langegracht.

De komende maanden wordt bekeken of deze route geschikter of even geschikt is voor lightrail dan het door de provincie gewenste tracé door de Breestraat. Ze hebben hun afspraken vastgelegd in een procesovereenkomst, die de komende weken wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan provinciale staten.

In het onlangs gesloten Leidse coalitieakkoord wordt gesproken over een tracékeuze die eind 2008 valt, maar Steegh kan goed leven met een vervroeging van die datum.

 

Terug naar

Terug naar