Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  :
 

Bewoners Stevenshof zijn wél tegen RijnlandRoute

LEIDEN - Stevenshofbewoner Henk Rosendal vindt dat het artikel over de Stevenshof in het Leids Nieuwsblad van 8 februari ten onrechte de beeldvorming oproept dat de bewoners van de Stevenshof het allemaal wel goed vinden dat er een snelweg langs de westkant van hun woonwijk wordt aangelegd. Niets is minder waar, volgens hem. "In verschillende media hebben bewoners zich fel tegen de RijnlandRoute uitgesproken. Wellicht kunt u in een vervolgbijdrage de andere kant van de zaak eens belichten?"

door Gerrit Kleijn
In zijn werkkamer in een tijdelijk onderkomen van de Hogeschool Leiden vertelt lector dr. Henk Rosendal dat bewoners van de Stevenshof vele malen op overleg hebben aangedrongen bij de gemeente Leiden, voordat een advies uitgebracht werd aan Gedeputeerde Staten. "Dat heeft de gemeente Leiden, en met name de verantwoordelijk wethouder John Steegh, stelselmatig geweigerd. Achteraf informeren wil hij wel, maar de bewoners betrekken bij de besluitvorming, dat weigert hij. Terwijl er over hondendrollen wel wordt gecommuniceerd met bewoners", stelt Rosendal. Met achteraf communiceren doelt hij op de informatieavond die donderdag 21 februari wordt georganiseerd door de Wijkraad Stevenshof (www.wijkraadstevenshof.nl) in het buurthuis Stevenshof. Volgens de Wijkraad lijkt het voorkeurstracé van de provincie voor de RijnlandRoute door de gemeente Leiden al geaccepteerd te zijn. De Wijkraad: "Dit tracé langs de Stevenshof is geprojecteerd op het maaiveld, dus bovengronds! In zijn nieuwjaarstoespraak heeft burgmeester Lenferink laten weten dat deze weg er zo snel mogelijk moet komen. Daarbij heeft hij niet gezegd hoe, dus moeten we vrezen dat de weg, als deze er komt, inderdaad gewoon op het maaiveld aangelegd gaat worden."

Slapende honden
Henk Rosendal: "Vanuit de gemeente is bewust getracht het geheel zo stilletjes mogelijk te laten verlopen om geen slapende honden wakker te maken. Vorig jaar, op 29 oktober, was er een extra commissievergadering over het standpunt van Leiden over de RijnlandRoute. De extra vergadering was naar buiten toe niet aangekondigd. Dus waren er ook geen insprekers en geen pers bij dit belangrijke onderwerp. Op dit moment worden er handtekeningen in de Stevenshof verzameld tegen de aanleg van de snelweg. Dat gebeurt in samenwerking met de Stichting Behoud Rijnland. Inmiddels zijn er al duizenden handtekeningen verzameld", aldus Rosendal. (Dinsdag 19 februari staat de Rijnlandroute op de agenda van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid. Tijdens deze openbare vergadering kunnen voor- en tegenstanders van de Rijnlandroute wel hun zegje doen - GK)

Boterzacht
"Het gekste van alles is", volgens Rosendal, "dat de gehele besluitvorming over deze snelweg is gebaseerd op twee boterzachte notities van de provincie. Onlangs verscheen een onafhankelijk rapport van TNO over deze notities en TNO verwijst deze twee rapporten onomwonden naar de prullenbak." Rosendal verwijst naar een contra-expertise die door TNO is gedaan op verzoek van de gemeente Voorschoten. Daarin staat onder andere dat de 'nut- en noodzaaknotitie' van de provincie Zuid-Holland onvoldoende onderbouwing bevat om een conclusie over nut en noodzaak te trekken. "Het ontbreken van een bereikbaarheidsanalyse, het weglaten van het distributie-effect en de missende getalsmatige onderbouwing op het gebied van leefbaarheid zijn de belangrijkste redenen", volgens het TNO-rapport, dat geheel in te zien is op www.voorschoten.nl.

Gevaarlijke files
Volgens Rosendal is het niet noodzakelijk om de RijnlandRoute aan te leggen omdat door bebouwing van het voormalige vliegkamp Valkenburg er veel meer mensen in de Leidse regio komen wonen. "Er komen wel veel meer huizen, maar niet veel meer inwoners, omdat veel van de huidige regiobewoners naar Valkenburg zullen verhuizen." Dat het verkeer op de Churchilllaan zal afnemen door de aanleg van de RijnlandRoute is ook een misverstand, volgens Rosendal. "Metingen hebben aangetoond dat het meeste verkeer bestemmingsverkeer is. Natuurlijk moet er wel een oplossing voor de bewoners bedacht worden. Maak een totaalplan voor het hele gebied. Inclusief het knooppunt bij de Lammenschans. Het is toch te gek voor woorden dat die brug daar ook in de spits voor pleziervaart geopend wordt. Dat zorgt zelfs voor gevaarlijke files op de snelweg A4. De gemeentebestuurders moeten meer visie tonen voor het hele gebied. Als je naar de huizen kijkt die langs de Churchilllaan staan, dan zie toch dat die hun langste tijd gehad hebben. "

 

Terug naar

Terug naar