Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 
 

Ringweg Ún Rijnlandroute onmisbaar

Leiden - Leiden kan niet zonder Rijnlandroute en ringweg-oost als het de binnenstad autoluw wil maken. Dat blijkt uit de verkeersanalyses die de gemeente maakte voor het lopende variantenonderzoek voor een oostelijke ringweg. Daaruit blijkt ook dat een ringweg-west niets oplost en als optie afvalt.

Als in het verlengde van de Kanaalweg een oostelijke rondweg komt zonder dat de Rijnlandroute er is, loopt het verkeer er (prognose 2020, red.) hopeloos vast. Bovendien zouden dan Europaweg (+43%), Churchilllaan (+71%) en Dr. Lelylaan (+61%) volledig overbelast raken.

Van de ringwegvarianten die de gemeente in zogeheten ateliers bespreekt met Leidenaars en belangengroeperingen, lijkt die over de Leiderdorpse Zijldijk het kansrijkst. Binnen de mogelijkheden daarvoor lijken tunnels weer de voorkeur te hebben. Een ringweg-west, langs het spoor tussen Plesmanlaan en Dr. Lelylaan, valt af. Ook de optie om de ringweg-oost via de Sumatrastraat aan te leggen en die gewoon twee rijrichtingen te laten behouden, lijkt kansloos. Een variant waarin de Sumatrastraat eenrichtingsverkeer wordt en de Zijldijk het verkeer in de andere richting verwerkt, is nog wel in de race.

Welke variant het ook wordt, de De Sitterlaan en de Burggravenlaan lijken het kind van de rekening te worden. Afhankelijk van de gekozen ringwegvariant neemt het verkeer in de De Sitterlaan toe met maximaal 151 procent en in de Burggravenlaan met maximaal 72 procent. De gemeente vermoedt echter dat deze cijfers niet kloppen en het gevolg zijn van een fout in het rekenmodel. Dat is echter niet nader onderzocht.