Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

PvdA Voorschoten boos om uitspraak Peter Glasbeek over Rijnlandroute

 

"Voorschoten, 12 februari 2007

Holland Rijnland-bestuurder Peter Glasbeek vindt dat nut en noodzaak van de Rijnlandroute al meer dan voldoende zijn aangetoond. Hij doet deze uitspraak in het Leidsch Dagblad van 8 februari 2007. Holland Rijnland gaat hierbij voorbij aan de toezegging aan Voorschoten om nut en noodzaak aan te tonen. De PvdA Voorschoten betreurt de uitspraken van het Dagelijks Bestuurslid Glasbeek. Volgens de PvdA Voorschoten is die nut en noodzaak tot nu toe niet duidelijk. In het verleden zijn successievelijk diverse ‘problemen’ aangehaald waarvoor de Rijnlandroute een oplossing zou zijn. We zetten ze nog even voor u onder elkaar:

·       ‘De Rijnlandroute zou een oplossing bieden voor de drukke Leidse Churchilllaan.’ Helaas klopt dit niet: 80% van dat verkeer heeft een herkomst of bestemming Leiden, en zal dus niet ‘om’ rijden over een randweg. De knelpunten op deze route zijn thans te vinden bij de Lammenschansbrug, de Europaweg en de smalle brug over de Vliet, waar het waterverkeer voorrang heeft. Wanneer daar een onderdoorgang gemaakt wordt, is de filevorming opgelost. Beter afstellen van de verkeerslichten voorkomt al grotendeels de irritatie dat men "niet door kan rijden", dat men van stoplicht tot stoplicht moet rijden;

·       ‘Het vrachtverkeer uit de bollenstreek kan slecht naar de A4 komen.’ Echter, veel vrachtauto’s rijden veelal voor of na de spits uit en er zijn vele wegen naar het achterland. Bovendien is het aantal vrachtwagens niet dermate groot dat daar een aparte weg voor moet worden aangelegd;

·       ‘Bouw op vliegveld Valkenburg levert extra verkeersdruk naar de A4.’ Uiteraard kent ook de PvdA Voorschoten de paar duizend toekomstige forensen in deze nieuwe wijk niet, maar lijkt het niet veel waarschijnlijker dat die mensen zullen werken in of om Den Haag (en dus rijden via de N44), of in de regio Schiphol/Amsterdam (en rijden via de A44) of in Leiden zelf, en dus via allerlei wegen de stad zullen binnengaan, maar waarschijnlijk niet via de Rijnlandroute (waar die ook mag liggen);

·       ‘De Regionale Netwerkanalyse toont het nut aan.’  De resultaten en conclusies van de onlangs verschenen Regionale Netwerkanalyse delen we niet. De demografische aannamen kloppen niet (de groei van de bevolking stagneert, zeker in de Randstad). Tevens worden middel en doel omgedraaid. Zo wordt (onder andere) uitgegaan van het ‘doorknippen’ van de Churchilllaan, waardoor een nieuwe verbinding noodzakelijk wordt. Waarom een bestaande verbinding wegdoen om een nieuwe te bouwen. Veel beter is het om de Churchilllaan zelf ondergronds aan te leggen, althans te voorzien van ongelijkvloerse kruisingen waardoor ook de oversteekbaarheid van deze weg sterk verbetert. Bovendien verbetert de leefbaarheid van de omliggende wijken fors (luchtkwaliteit, ruimte voor nieuw groen), met bovengronds slechts een kleine wijkontsluitingsweg.

 We roepen het regiobestuur Holland Rijnland op om nut en noodzaak van de Rijnlandroute aan te tonen voordat tot aanleg daarvan wordt besloten. De PvdA Voorschoten is nog lang niet overtuigd!

 Namens de fractie,

    Jan Spendel, PvdA Raadslid Voorschoten"