Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

                                                                                                                                           

PERSBERICHT:

 

 

GROTE BLIJDSCHAP OVER BESLUIT VLIETLAND

 

De Vereniging Vrienden van Vlietland is heel blij dat de Raad van State grootschalige bebouwing van recreatiegebied Vlietland onmogelijk maakt.

De voorzitter van de Vrienden van Vlietland: “Wij zijn erg blij dat de acties succes hebben gehad en Vlietland voorlopig open en mooi blijft. De rol van de Vereniging Vrienden van Vlietland blijft dus ook de komende tijd nog erg belangrijk. Wij zullen de politiek proberen te overtuigen van de regionale betekenis van het gebied zodat eventuele ontwikkelingen daarop worden afgestemd. Verder is de vereniging gevraagd deel te nemen aan de Klankbordgroep kwaliteitsverbetering Vlietland. Deze Klankbordgroep gaat de provincie adviseren over te realiseren verbeteringen in Vlietland”.

De voorzitter: “In een bijzondere ledenvergadering gaan we over deze nieuwe situatie praten, leden blijven dus heel belangrijk. Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden op onze website www.vriendenvanvlietland.nl.”

 

Terug naar

Terug naar