Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Actie STOP Rijnlandroute

19 FEBRUARI AANVANG 20.00 uur in het Stadhuis: Commissie Ruimte en Bereikbaarheid

Door alle acties in de laatste weken gaat de gemeenteraad van Leiden toch weer praten over de Rijnlandroute in de commissie ruimte en bereikbaarheid.

In het raadsvoorstel staat:
"De gemeente Leiden onderschrijft de resultaten van het MKBA RijnlandRoute en de nut-en-noodzaaknotitie, ... beide van de provincie Zuid-Holland...."
en verder
"Het wegnemen van onrust bij omwonenden van het mogelijke tracÚ moet voorop staan".

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden herhaalt via de media steeds dat de Rijnlandroute er moet komen.
Wij hopen dat de gemeenteraad zich op 19 februari tegen de Rijnlandrout uitspreekt. De vergadering is openbaar. Ook inwoners van de Stevenshof zullen inspreken. Wij hebben aan de gemeenteraad alle informatie gegeven die nodig is, zowel de rapporten over de Rijnlandroute, als onafhankelijk onderzoek van TNO over die rapporten. TNO vindt die rapporten onder de maat. De rapporten maken niet duidelijk dat een nieuwe snelweg langs Stevenshof en door Voorschoten echt nodig is.

DONDERDAG 21 FEBRUARI AANVANG 20.00 uur buurthuis Stevenshof

Op donderdag 21 februari komt wethouder Steegh - in buurthuis Stevenshof - een toelichting geven op het ingenomen standpunt van de gemeente Leiden over de Rijnlandroute. De Stichting Behoud Rijnland zal haar standpunt eveneens geven.

Een grote opkomst op 21 februari is belangrijk.

VERZOEK: wilt u de poster printen en voor uw raam hangen?

Adres:
Buurthuis Stevenshof:, Trix Terwindtstraat 4

Route met de fiets vanaf Station de Vink:
- bij Station De Vink de Dobbedreef oversteken, daarna de fietsbrug over het water
- rechtdoor het Montessoripad inrijden
- na ongeveer 200 meter rechts, het Ietje Kooistrapad in
- fietspad langs het hek volgen, einde hek fietspad linksaf
- aan de linkerkant is het buurthuis

Met de auto:
- raadpleeg bijvoorbeeld routeplanner http://www.routenet.nl/
- aankomst is postcode 2331 GW

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Actie STOP Rijnlandroute