Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Uit  :
 

Commentaar

Knelpunten blijven bestaan

B&W hebben deze week het plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan vastgesteld, zodat daar alle elementen van de komende maanden te verwachten besluiten over de RGL, Rijnlandroute en Ringweg-Oost kunnen worden verwerkt. Daarnaast zal ook de parkeernota worden bijgesteld.

Uit (de bijlagen van) het verkeersmodel
http://www.hollandrijnland.net/hollandrijnlandMain/HRwebsite/downloads/Verkeer__Vervoer/Rijnlandroute/PHO_VV_150208_punt_04-02_RVMK_berekeningen_tbv_RR.doc
blijkt dat de Rijnlandroute weliswaar doorgaand verkeer aan de Churchilllaan zal onttrekken, maar een 3x sterkere functie heeft om rijksweg 14 en de rijksstraatweg te ontlasten. Er blijven nog steeds capaciteitsproblemen bestaan bij de Lammenschansbrug en bij de kruising Plesmanlaan - Haagse Schouwweg.

Uit vergelijking met de gemeentelijke telgegevens van 2006 blijkt dat in 2020 de Europaweg na aanleg van de Rijnlandroute 43600 auto’s per dag moet verwerken (zonder RLR 52000) tegen 38000 in 2006, en het wegvak Plesmanlaan - A44 55000 (zonder RLR 66000) tegen 50000 in 2006.

Bovendien blijkt dat de Lammenschansweg na aanleg van de Rijnlandroute meer verkeer moet verwerken dan zonder Rijnlandroute: 26300 tegen 24000, met een verwerking van 19000 in 2006.

Kortom, ook met de Rijnlandroute moeten de bestaande knelpunten nog steeds worden aangepakt, maar dan kennelijk als lokaal Leids probleem. Maar als die knelpunten zijn aangepakt, is eigenlijk het deel van de Rijnlandroute tussen A4 en A44 nauwelijks nodig voor het regionale verkeer. Tel uit je winst.

Hoogstwaarschijnlijk is voor de inpassing van de nieuwe infrastructuur (nieuwe parallelwegen aan de zuidzijde van de A4) een zodanig ruimtebeslag nodig dat het voorziene Transferium bij het punt A4 - N11(oost) niet meer nodig is. (Leuk voor de RGL!) Maar dat zal wel blijken bij de bijstelling van de parkeernota.

Hans van Dam