Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Advies Stichting aan Provinciale Staten over brief van verzameld bedrijfsleven

"Wij raden u af het advies (d.d. 6 juni jl.) van het verzamelde bedrijfsleven te volgen. Dat advies komt er kortweg immers op neer, dat u weliswaar niet voorbij kunt gaan aan het oordeel van de Rekenkamer (waar u zlf om gevraagd heeft!), maar dat u het wel naast u neer kunt leggen, omdat "bezwaar- en beroepsprocedures () in dit stadium niet aan de orde (zijn)", omdat "PS () niet (hoeven) te vrezen voor juridische consequenties". Dat lijkt ons een oproep tot onbehoorlijk bestuur, dat u maar niet moet opvolgen. U blijft immers een motiveringsplicht houden. De argumenten van het bedrijfsleven zijn overigens ook nu weer uiterst vaag (de RijnlandRoute zou bijdragen aan "een duurzame en concurrerende economische topregio") en de oproep tot een hoogwaardige inpassing heeft een schaamteloos vrijblijvend karakter. Deels is zon inpassing onmogelijk (een geboorde tunnel mt aansluitingen bijvoorbeeld) en deels zal een dergelijke inpassing de kosten zeer verhogen (een verdiepte Tjalmaweg en N11 bij de Stevenshof bijvoorbeeld)."