Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Aan de ondertekenaars van de petitie STOP Rijnlandroute

 Actie STOP Rijnlandroute

BEZWAAR TEGEN DE HERZIENING STREEKPLAN I.V.M. RIJNLANDROUTE

Op 15 april 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerp van de Zesde partile herziening van het streekplan Zuid-Holland West 2003, As Leiden Katwijk en de daarbij behorende planMER vastgesteld. Via deze herziening wordt onder andere voorgesteld ten aanzien van de Rijnlandroute en het gebied oud-vliegveld Valkenburg, de plankaart en de tekstpassages die daarop betrekking hebben, te actualiseren. Met ander woorden: voor de bebouwing van oud-vliegveld Valkenburg en voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt voorgesteld om grond te reserveren.

In dit stadium gaat het om een zogenaamde zienswijze. Pas later kunnen concrete besluiten volgen om bestemming van grondgebied te wijzigen. Gemeentes zouden dan ook gedwongen kunnen worden om mee te werken aan bijvoorbeeld de aanleg van de Rijnlandroute.

Zo ver is het echter nog lang niet! Maar er is al wel alle reden om nu al bezwaar aan te tekenen tegen de zienswijze. Een modelbrief is bijgevoegd. De inhoud spreekt hopelijk voor zich.

U kunt uw brief voorzien van uw naam, adres en woonplaats en uw handtekening en vervolgens zenden aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

U kunt uw eventuele brief het beste voor maandagavond 14 juli aanstaande vr zes uur verzenden. Uw bezwaar kom dan op tijd aan.

VERDERE INFORMATIE:
Mocht u zich verder willen informeren dan staan de volgende bronnen te beschikking:
www.zuid-holland.nl/overzicht_regios/index_regio_zh-west/content_streekplan_west/c_zesde_partiele_herziening_streekplan_west.htm