Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Persbericht

‘Burgerinitiatief voor tunnel stuit op onwil provincie’

Woensdag wordt er in het Provinciehuis besloten welke tracés voor de Rijnlandroute nog mee mogen doen in de laatste onderzoeksfase, voordat het definitieve tracé wordt gekozen. Na inspraak van diverse burgerinitiatieven uit Leiden, Voorschoten en Katwijk is er onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een tunnelvariant onder Leiden. De stadstunnel blijkt technisch goed uitvoerbaar en op de meeste punten beter te scoren dan de variant die de voorkeur heeft van de provincie. Toch dreigt dit beste alternatief af te vallen, omdat de provincie alleen en uitsluitend naar de kosten wenst te kijken.

De provincie wil een keuze gaan maken uit twee varianten voor de Rijnlandroute. Variant 1 is een opgewaardeerde Churchilllaan / Doctor Lelylaan (N206). Variant 2 is een nieuwe weg dwars door Voorschoten en pal langs de Stevenshof (N11-West). Deze laatste variant heeft de voorkeur van de provincie. Er is echter veel weerstand van burgers tegen een drukke weg door en vlak langs Leiden en Voorschoten. Na inspraak door diverse bewonersgroepen is afgelopen zomer onderzoek gedaan (‘Quickscan’) naar een veelbelovend alternatief: een boortunnel onder Leiden, de kortst mogelijke verbinding tussen A44 (Leiden-West) en A4 (N11-Oost).

Quickscan was gunstig voor stadstunnel
De uitkomst van dit onderzoek was duidelijk. Een tunnelvariant is beter voor het regionale verkeer, spaart de weinige open ruimte in de Randstad, en geeft aanzienlijk minder overlast voor burgers en milieu. Belangrijke conclusie was ook dat de risico’s van de geboorde tunnel niet anders zijn dan bij de N11-West.

Kosten stadstunnel vallen mee
Uit een gedetailleerde berekening door de bewoners blijkt bovendien dat, als de kosten op dezelfde manier worden berekend als voor het N11-West tracé, de extra kosten voor een tunnel meevallen. De tunnelvariant is met 530 miljoen euro niet veel duurder dan het N11-West tracé (410 miljoen euro) en kan goedkoper uitvallen als deze slim gecombineerd wordt met een aantal projecten die op stapel staan, zoals de aanpassing van de Plesmanlaan. Omdat de stadstunnel de kortste route is, biedt deze het meeste voordeel voor het verkeer. Alleen al op basis hiervan is de tunnelvariant een goede concurrent voor de N11-West.

Gedeputeerde Staten hebben op basis van het Quickscan-rapport echter besloten dat de stadstunnel geen haalbaar alternatief is. De doorslag lijkt te geven dat de provincie alleen en uitsluitend naar de kosten kijkt en niet naar betere verkeersafwikkeling, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit is opmerkelijk, omdat dit belangrijke doelstellingen zijn van de provincie.

Ook burgerparticipatie dreigt te mislukken
Gedurende de zomermaanden hebben deskundige burgers met veel inzet en enthousiasme bijgedragen aan het bedenken van een alternatief voor de Rijnlandroute waar meer draagvlak voor is onder de bevolking. Maar ook deze keer lijkt het er op dat het besluit al is genomen voordat de interactie met de burger goed en wel heeft plaatsgevonden. Met het afvallen van de stadstunnel dreigt het burgerinitiatief op een vergelijkbare wijze te mislukken als bij de Ringweg-Oost in Leiden is gebeurd.

Provinciale Staten besluit op 10 december of de door burgers uit de regio voorgestelde tunnelvariant als serieus alternatief wordt meegenomen in de vervolgfase. De partijen in de Staten kunnen dan laten zien hoeveel zij de kwaliteit van onze leefomgeving nu en in de toekomst waard vinden.