Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Van :

Voorschoten: Stapsgewijze aanpak voor verkeersproblemen

De gemeente Voorschoten stelt een stapsgewijze aanpak voor om de verkeersproblemen in de Leidse regio op korte termijn op te lossen. Daarnaast vindt Voorschoten het prematuur de wegverbinding N11-Westtrace als voorkeursalternatief voor de RijnlandRoute te benoemen. Ook andere alternatieven moeten in het vervolgtraject onderzocht worden, zoals bijvoorbeeld het Korte-Vliettracé. Bovenstaande voorstellen staan in de zienswijze van de gemeenteraad van Voorschoten op de Startnotitie RijnlandRoute. De zienswijze van de gemeente, die 29 januari is vastgesteld, sluit aan bij de eerdere reactie op o.a de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de herziening streekplan van juli 2008.

Korte-termijnoplossingen
In de Staten is eerder de afspraak gemaakt dat ook zal worden gekeken naar de korte-termijnoplossing voor verkeersproblemen in de Leidse regio. In de Startnotitie komt die korte-termijnoplossing niet meer voor. Voorschoten dringt er in haar zienswijze op aan om, conform eerdere afspraak, de korte-termijnoplossing voor de verkeersproblemen op de route mee te nemen in het vervolgtraject (de Milieu Effect Rapportage). Voorschoten doet in haar zienswijze op de Startnotitie een aantal voorstellen voor maatregelen om verkeersknelpunten nu op korte termijn op te lossen.

Meerdere alternatieven in vervolgtraject
In de startnotitie wordt, door tussenkomst van de Staten ook het spoortunneltracé meegenomen in het vervolg traject van een MER. De gemeente Voorschoten vindt, gezien de motivatie het spoortunneltracé mee te nemen in het vervolgtraject, dat ook andere alternatieven in de MER kunnen worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld het Korte-Vliettracé.

De zienswijze van de gemeente Voorschoten op de Startnotitie RijnlandRoute.