Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Statencommissie MKE: 'Extra informatiebijeenkomst
RijnlandRoute-Spoortunneltracé'
 

"Afgelopen woensdag heeft de commissie MKE aangegeven behoefte te hebben aan extra informatie en uitleg over de kosten van het spoortunneltracé. De gedeputeerde gaf aan graag aan dit verzoek te willen voldoen. Ter vergadering is als datum voor deze bijeenkomst woensdag 17 februari genoemd.

De bijeenkomst krijgt het karakter van een openbare presentatie/woordvoerderoverleg. Vanwege praktische bezwaren is besloten de bijeenkomst een uur vroeger te plannen dan in de commissie is voorgesteld en in de besluitenlijst is opgenomen.

Het nieuwe tijdstip voor deze informatiebijeenkomst is woensdag 17 februari van 16:00-18:00 uur in de Statenzaal. U bent van harte welkom deze bijeenkomst te volgen vanaf de publieke tribune."

Bram Duizer
Commissiegriffier Mobiliteit, Kennis en Economie
Provincie Zuid-Holland