Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Planning en proces

m.e.r procedure en provinciaal inpassingsplan procedure
Deze pagina geeft een overzicht van de m.e.r procedure, de procedure met betrekking tot het provinciaal inpassingsplan en de relatie tussen de twee procedures. De genoemde data in dit overzicht zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

m.e.r procedure
De provincie Zuid-Holland is bezig de kosten en milieueffecten van drie verschillende tracés in kaart te brengen. Dit doet zij door een milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te voeren. Aan de hand daarvan moet blijken welk tracé het beste scoort op het gebied van milieu. Het eindresultaat van deze procedure is een milieueffectrapport (MER). Voor de RLR gebeurt de m.e.r. in twee fasen, aangezien het aantal varianten te veel is om in één keer diepgaand te onderzoeken. Na de eerste fase zal een aantal varianten afvallen. In de tweede fase worden de overgebleven varianten meer diepgaand onderzocht.

provinciaal inpassingsplan
Om de realisatie van de RijnlandRoute mogelijk te maken, kiest de provincie voor het ruimtelijk instrument van het provinciaal inpassingsplan. Het MER is een onderbouwing voor het provinciaal inpassingsplan. Een inpassingsplan kunt u vergelijken met een bestemmingsplan maar dan op provinciaal niveau.

Voor link naar de procedureschema's: website Zuid-Holland