Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Voorschoten Gemeente website - 17 juni 2010

Informatieavond RijnlandRoute 30 juni

voorschoten - Het rijk en de provincie Zuid-Holland willen onderzoeken of de RijnlandRoute als enkelbaansweg kan worden aangelegd in een open bak door Voorschoten en op maaiveld langs Stevenshof. Om inwoners te informeren over de plannen van rijk en provincie houdt de gemeente op woensdag 30 juni om 20.00 uur een informatieavond in sporthal De Vliethorst, Burgemeester v.d. Haarplein 9.

Buitenproportionele schade

Het college van B&W is verbijsterd over het voorstel van het rijk en de provincie. Dit houdt in dat de RijnlandRoute geheel wordt uitgekleed. Het voorstel brengt buitenproportionele schade toe aan de kwaliteit van het leef- en woonklimaat en het groen van Voorschoten en de Stevenshof. Wel steunt het college voluit de aangekondigde voorbereiding van een scenario waarbij de concrete knelpunten, knoop Leiden-West, verdubbeling Tjalmaweg en Lammeschansplein/Lammeschansbrug, worden aangepakt. 

Verdere procedure

Op de informatieavond wil het gemeentebestuur u vertellen welke stappen ze wil ondernemen en u informeren over de verdere procedure die rijk en provincie volgen.