Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Voorschoten Rijnlandroute nieuwsbrief - 17 juni 2010

Voorschoten verbijsterd over open bak RijnlandRoute

voorschoten - Het college van b&w van Voorschoten is verbijsterd over het gisteren bekend gemaakte voorstel van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland om te onderzoeken of de RijnlandRoute als enkelbaansweg kan worden aangelegd in een open bak door Voorschoten en op maaiveld langs Stevenshof.

Met deze plannen wordt de RijnlandRoute geheel uitgekleed. Dit voorstel brengt buitenproportionele schade toe aan de kwaliteit van het leef- en woonklimaat en het groen van Voorschoten en de Stevenshof.

Wel steunt het college voluit de aangekondigde voorbereiding van scenario A eerste fase waarbij concrete knelpunten, knoop Leiden-West, verdubbeling Tjalmaweg en Lammeschansplein/Lammeschansbrug, worden aangepakt.

Het college overlegt met betrokken gemeenten of er gezamenlijk actie kan worden ondernomen. In de raadscommissie van 24 juni 2010 staat dit onderwerp op de agenda. Daarnaast wordt op zeer korte termijn een informatieavond gehouden voor de inwoners van Voorschoten en andere betrokkenen.