Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Hollandrijnland website - 23 september 2010

Raadsledenbijeenkomst RijnlandRoute en RIF

Woensdag 22 september vond in Holiday Inn te Leiden van 19.30u. tot 21.45u. een raadsledenbijeenkomst plaats over de Integrale Benadering Holland Rijnland (RijnlandRoute, RijnGouwelijn-West en de regionale bijdrage aan deze projecten) en de stand van zaken van de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG). De bijeenkomst was bedoeld voor alle raadsleden uit Holland Rijnland. Op de agenda voor deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen:

Ook deze informatiebijeenkomst is een direct gevolg van de toezegging van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni.

Op 15 september was er een werkconferentie voor colleges. Na de informatiebijeenkomst voor raadsleden neemt het Algemeen Bestuur van de regio vervolgens op 27 oktober een besluit over de bijdrage van Holland Rijnland uit het RIF aan de RijnlandRoute.

Presentatie van de bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst

 

http://www.hollandrijnland.nl/news/raadsledenbijeenkomst-rijnlandroute-en-rif