Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten site - 05 november 2010

Alleen onder voorwaarden extra bijdrage RijnlandRoute

De gemeente Voorschoten wil alleen een extra bijdrage leveren aan het Regionaal Investerings Fonds voor het realiseren van de RijnlandRoute als er gekozen wordt voor het (gefaseerd) realiseren van de Churchill Avenue.

Er is nog steeds te weinig geld beschikbaar om een verbinding tussen de A4 en de A44 en Katwijk in een keer aan te leggen. Ook voor een gefaseerde aanpak is nog niet voldoende geld beschikbaar. Het Rijk heeft aangegeven de toegezegde 422 miljoen alleen te willen investeren als er voor 1 december een haalbaar en gedragen plan ligt van de Provincie Zuid-Holland. Als dat plan er op 1 december niet ligt, kan het Rijk besluiten de rijksbijdrage te heroverwegen. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft een voorstel gemaakt voor een extra bijdrage uit de regio. Op 30 november spreekt het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland over de extra bijdrage in het Regionaal Investerings Fonds.

Voorschoten werkt alleen onder voorwaarden mee aan het financieringsvoorstel. De gemeente Voorschoten wil dat eerst de bestaande verkeersknelpunten worden opgelost alvorens naar andere alternatieven te kijken. Een keuze uit de alternatieven kan bovendien pas worden gemaakt als de Milieu Effect Rapportage is afgerond. Dat is hooguit pas in maart 2011 het geval. Hierin wordt ook de Churchill Avenue onderzocht.

Voorschoten wil op geen enkele wijze meewerken aan de realisering van een sobere, slecht ingepaste enkelbaansroute, zonder tunnel en dwars door het groen in Voorschoten (scenario F). Ook een gedeeltelijke open bak door Voorschoten (het eindbeeld van variant A) is wat betreft Voorschoten niet wenselijk. Voorschoten wil alleen een extra bijdrage leveren aan het Regionaal Investerings Fonds als deze gekoppeld wordt aan de eventueel te realiseren Churchill Avenue.

http://www.voorschoten.nl/nieuws/2010/11/05/alleen_onder_voorwaarden_extra_bijdrage_rijnlandroute