(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten Nieuwsbrief - 07 december 2010

Rijk stelt beslissing voor rijksbijdrage uit

Vandaag is bekend geworden dat het nog onduidelijk blijft of het Rijk extra geld uittrekt om de Rijnlandroute aan te leggen. De deadline van 1 december waarop het Rijk al dan niet geld zou toezeggen voor het aanleggen van de RijnlandRoute, als er een uitvoerbaar en gedragen plan lag voor het tracé, is verschoven naar 1 mei 2011.

Voorschoten draagt alleen extra bij aan Churchill Avenue
In aanloop naar de commissie vergadering van 6 december in de Tweede Kamer heeft Voorschoten op verschillende manieren proberen duidelijk te maken dat niet alle plannen van de Provincie draagvlak hebben van Voorschoten.   Zo hebben rond de duizend lokale en provinciale politici, bezorgde inwoners en maatschappelijke organisaties uit Leiden, Wassenaar en Voorschoten op zondag 7 november mee gelopen in de demonstratie tegen de 'F-variant' van de RijnlandRoute door Voorschoten en langs de Stevenshof.

Daarnaast heeft Voorschoten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 30 november 2010 opnieuw het standpunt ingenomen niet bij te willen dragen aan een variant van de Rijnlandroute langs de N11 West, in een open bak, door Voorschoten.

Wel heeft Voorschoten toegezegd eventueel extra geld te willen uittrekken voor de Churchill Avenue als alternatieve route.

Holland Rijnland wil een tweede tranche van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) vullen met 37,5 miljoen om daaruit extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor realisatie van de Rijnlandroute. Voorschoten vindt alleen de Churchill Avenue een aanvaardbare variant. Variant F (oftewel een weg met open bak door Voorschoten) is onacceptabel. Het levert te veel nadelen voor de leefbaarheid van de gemeente en het natuur en landschap op. Voor deze variant wil Voorschoten dan ook geen extra bijdrage leveren.

Voorschoten is bereid via het RIF een extra bijdrage te leveren als deze uitsluitend wordt gebruikt voor de Churchill Avenue variant. Naast een extra bijdrage via het RIF overweegt Voorschoten ook een extra financiering voor de Churchill Avenue. In januari komt Voorschoten met een aanvullend concreet voorstel voor deze extra financiering voor de Churchill Avenue variant.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.voorschoten.nl

Mocht u deze nieuwsbrief niet op prijs stellen kunt u een mailtje sturen naar rijnlandroute@voorschoten.nl