(Pers)Bericht

 

Stichting Behoud Rijnland - 04 januari 2011

Ruim 6,5 miljoen vierkante meter kantoor leeg uit

Hieronder een ANP-bericht van 4 januari jl., dat ruim 6,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte in Nederland leegstaat.

Al jaren is er een structureel overschot aan kantoorruimte in Nederland. Ook nu becijfert DTZ Zadelhoff, dat gemiddeld genomen in Nederland 14% van de kantoorruimte leeg staat. In sommige gemeenten is dat percentage nog veel hoger.

Volgens DTZ Zadelhoff is het aanbod aan kantoorruimte zo groot, dat geen enkele opleving voldoende is om de leegstand structureel te verkleinen. Daarom vindt DTZ Zadelhoff het ook onverstandig nog meer kantoren te bouwen, zonder dat wordt nagedacht over wat er met de miljoenen vierkante meters aan leegstaande ruimen moet gebeuren. 'Er is namelijk veel te veel gebouwd, het aantal kantoorarbeidsplaatsen groeit niet, het aantal meters per persoon neemt af en de gebruiksintensiteit neemt toe.

Waarom houdt de provincie bij de prognoses voor de RijnlandRoute dan toch rekening met een groei van de totale oppervlakte kantoorruimte van ca. 70% tot 2020?!


 AMSTERDAM - Ruim 6,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte in Nederland staat leeg. Dat is bijna 14 procent van het totaal, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van DTZ Zadelhoff.

De vastgoedadviseur verwacht dat in de toekomst nog minder kantoorruimte wordt gebruikt wegens de afname van de beroepsbevolking en het aantal vaste werkplekken.

''Er is veel te veel gebouwd, het aantal kantoorarbeidsplaatsen groeit niet, het aantal meters per persoon neemt af en de gebruiksintensiteit neemt toe'', zei directeur Cuno van Steenhoven van DTZ Zadelhoff.

Aanbod
''Het aanbod aan kantoorruimte is zo groot dat geen enkele opleving voldoende is om de leegstand structureel te verkleinen.''

Volgens Van Steenhoven is het onverstandig nog meer kantoren te bouwen, zonder dat wordt nagedacht over wat er met de miljoenen vierkante meters aan leegstaande ruimen moet gebeuren.

Overheid
DTZ Zadelhoff vindt dat de overheid de touwtjes meer in handen moet nemen bij de uitgifte van bouwgrond en bij het onderzoek naar alternatieven voor de lege kantoren. ''De kantorenmarkt is in toenemende mate een nationale markt en die kan niet naar lokale inzichten worden gefaciliteerd'', aldus Van Steenhoven.

''De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen.''

© ANP