(Pers)Bericht

 

Stichting Groene HartStichting Groene Hart - 11 april 2011

Raad van State beknot het beroepsrecht!

De Raad van State heeft vorige week beslist dat de Moordrechtse Milieuvereniging Zuidplaspolder voor haar bezwaren tegen de ontheffing van de Flora- en Faunawet niet ontvankelijk is. Deze ontheffing was door de gemeente Gouda gevraagd voor werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouwwijk Westergouwe. De Raad van State voert als argument dat de statuten van deze natuurvereniging “te weinig onderscheidend” zijn; uit de statuten en activiteiten zou niet blijken dat de vereniging zich voor de bedreigde diersoorten inzet.

De uitspraak van de Raad van State heeft verregaande gevolgen. Volgens de uitspraak moet een natuurvereniging specifiek in haar statuten melden dat zij opkomt voor de beschermde soorten van de Flora- en faunawet; bovendien dienen de te beschermen dieren specifiek genoemd te worden in de statuten, dus bijv. de honderden weide- en moerasvogels. Volgens de Stichting Groene Hart voldoet geen enkele natuurvereniging aan deze voorwaarden. De Stichting maakt zich dan ook grote zorgen over deze verregaande beknotting van het beroepsrecht

http://www.stgroenehart.nl/node/204