(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 11 april 2011

97 miljoen euro extra voor RijnlandRoute

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) verhoogt de Rijksbijdrage aan de RijnlandRoute met 97 miljoen euro. Dat heeft zij heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Hiermee komt de totale Rijksbijdrage voor zowel de RijnlandRoute als de RijnGouwelijn in de regio Holland Rijnland op ruim 720 miljoen euro. De minister geeft met haar besluit uitvoering aan de motie Aptroot van december 2010, waarin gevraagd werd voor 1 mei aanstaande een besluit te nemen over de RijnlandRoute; aan de motie van Dijkgraaf, om een extra bijdrage, en aan de motie Roefs/Koopmans, om een integraal besluit over de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn te nemen inclusief de financiering.

Toegevoegd aan gebiedsbudget

Deze extra Rijksbijdrage van 97 miljoen euro wordt toegevoegd aan het zogenaamde gebiedsbudget van 625 miljoen euro dat aan de provincie Zuid-Holland ter beschikking wordt gesteld voor realisatie van RijnlandRoute en RijnGouwelijn. De regio heeft haar bijdrage aan de RijnlandRoute verhoogd naar 280 miljoen euro.

Uitstekend nieuws

Asje van Dijk, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, is blij met de toezegging van de minister: “De minister onderstreept met haar besluit het belang van de economische ontwikkeling van de regio Holland Rijnland voor de Randstad en de noodzakelijke ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenburg. Dat is uitstekend nieuws voor ons. Met deze extra gelden zijn de provincie en de regio nu in staat nieuwe weg- en ov-infrastructuur te realiseren die de regio economisch weer toekomst geeft."

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=77897