(Pers)Bericht

 

Stichting Behoud Rijnland - 13 aprili 2011

Teleurstelling over voorstel GS

De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland is bijzonder teleurgesteld over het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland (GS) om de Rijnlandroute pal langs de Stevenshof, dwars door Voorschoten,  Berbice schampend en midden door de Oostvlietpolder aan te leggen.  Blijkbaar vindt GS het belangrijker om  de minder dan 10% doorgaand verkeer op de bestaande route, de N206, de Churchilllaan en de Lelylaan in Leiden, een snellere verbinding tussen de A4 en de A44 te geven, dan de echte problemen op die route op te lossen. De bollenstreek heeft immers al via de N207 een rechtstreekse verbinding met de A4 (en de A44). Realisering van de gestripte plannen betekent dat de komende tien jaar niets aan de echte problemen gebeurt. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor het Lammenschansplein met de Lammebrug.  Dat zal een groot knelpunt blijven.

Bij herhaling hebben wij voorgesteld om de grootste knelpunten eerst aan te pakken om vervolgens na te gaan of er nog verdergaande maatregelen nodig zijn.  Het voorstel van GS zou een aanslag betekenen op de natuurwaarden in het gebied tussen Leiden en Voorschoten, het woon- en leefmilieu in de wijken langs het beoogde tracé en de problemen langs de huidige route laten voor wat ze zijn. De Stichting zal zich met alle kracht verzetten tegen deze quasi-oplossing!

W.J.ter Keurs, J.R.van Leeuwen en E.Meelis