(Pers)Bericht

 

LeidenChurchill Avenue - 14 april 2011

Churchill Avenue slechts 55 miljoen duurder

Het meest milieuvriendelijke alternatief. Een goede verkeersafwikkeling. Geen onoverkomelijke problemen met tunnelveiligheid. Geen verkeerschaos tijdens de aanleg. Kortom de beste variant van de Rijnlandroute. Dat is het resultaat van de milieueffectrapportage en aanvullende onderzoeken. Het team Churchill Avenue is verheugd met deze resultaten. Het team is het echter niet eens met de financiële conclusies. Het gat tussen een route door Voorschoten en de Churchill Avenue is niet 175 miljoen maar slechts 55 miljoen.

De kosten voor de Churchill Avenue zijn in het MER geraamd op 871 miljoen. Tijdens verschillende gesprekken met de provincie heeft het team met feiten onderbouwd aangegeven dat er voor ruim 85 miljoen aan onjuiste berekeningen staan in de kostenramingen. Zo is over een grote lengte met een te brede tunnel gerekend. Ook is er een foutief ontwerp gebruikt van de zgn bypass in de Oostvlietpolder en de aansluitingen voor Valkenburg, en worden er gebouwen gesloopt in Leiden die helemaal niet gesloopt hoeven te worden. Alleen het herstellen van deze fouten levert al een besparing op van 60 miljoen. Daarnaast is er geen rekening gehouden met de extra inkomsten van de Churchill Avenue van ruim 35 miljoen. Inkomsten die de variant door Voorschoten niet kent. Het gaat hierbij om de financiering van de ontsluiting van het Leidse Biosciencepark van 30 miljoen (de ontsluiting zit integraal in het ontwerp van de CA), de ten onrechte meegerekende bijdrage van Voorschoten van bijna 3 miljoen en de toegezegde extra bijdrage van 3 miljoen voor de Churchill Avenue door diezelfde gemeente.

Tijdens de verschillende overleggen met de provincie is verder aangetoond dat de aspecten maakbaarheid en tunnelveiligheid weliswaar aandachtspunten zijn, maar goed oplosbaar. Ook is met berekeningen aangetoond, dat de verkeersafwikkeling tijdens de bouw niet gepaard zal gaan met sterke verkeershinder tijdens de aanleg. Dit laatste overigens ook tot verrassing van het team. Het team Churchill Avenue is er trots op dat nu na 3 jaar hard werken onomstotelijk vaststaat dat een volwaardige Churchill Avenue beter is voor Leiden en de regio dan een route langs de Stevenshof en door Voorschoten. En dat dat kan voor een budget dat fractioneel hoger is dan een volwaardige variant buitenom. Het team gaat er vanuit dat de politiek de komende maanden de juiste keuze maakt door te kiezen voor de beste oplossing. Goedkoop is immers duurkoop.

Team Churchill Avenue

PDF: Brief aan bestuurders en volksvertegenwoordigers van de regio Holland Rijnland