(Pers)Bericht

 

Gemeente Leidschendam-VoorburgGemeente Leideschendam-Voorburg - 14 april 2011

Leidschendam-Voorburg: keuze GS RijnlandRoute bedreigt Vlietland

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg zijn overdonderd door het besluit van gedeputeerde staten (GS) van Zuid-Holland een variant voor de RijnlandRoute naar voren te schuiven die direct langs natuur- en recreatiegebied Vlietland loopt. De RijnlandRoute (N11-West) gaat de verbinding vormen tussen de rijkswegen A4 en A44.

Onaanvaardbaar
Leidschendam-Voorburg houdt vast aan de groene buffer van tenminste 340 meter tussen Vlietland en de nieuwe weg. ‘Iedere variant die dichterbij loopt heeft een zeer negatieve invloed op de gebruiksmogelijkheden van Vlietland en is voor ons onaanvaardbaar. De groene buffer van bijna 350 meter is nodig in het belang van de ruim een miljoen bezoekers die het gebied jaarlijks trekt,’ aldus wethouder Heleen Mijdam (ruimtelijke ontwikkeling en recreatie). ‘Bovendien maakt de voorkeursvariant van GS de geplande verbetering en uitbreiding van de recreatieve voorzieningen hier vrijwel onmogelijk.’ Burgemeester en wethouders sturen GS hierover een gepeperde brief.

In gesprek
Burgemeester en wethouders onderschrijven het belang van de aanleg van een nieuwe hoogwaardige ontsluiting voor de bereikbaarheid van Holland-Rijnland, de Leidse regio en de Bollenstreek. Met een tracé van de RijnlandRoute met afschermende groene buffer nemen geluidoverlast en luchtvervuiling in Vlietland het minste toe.
Hoewel Leidschendam-Voorburg geen deel uitmaakt van de Leidse regio, ondervindt deze gemeente wel de gevolgen van de nieuwe weg. Ze wil dan ook betrokken worden bij het vervolgoverleg dat de provincie Zuid-Holland voert met de Leidse regiogemeenten.

http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Leidschendam-Voorburg/Welkom/Homepage-internet-Actueel/Nieuwsberichten/Nieuws-2011/Leidschendam-Voorburg-keuze-GS-RijnlandRoute-bedreigt-Vlietland.html