(Pers)Bericht

 

Bewonersgroepen Voorschoten - 22 april 2011

Bewonersgroepen samen sterk

De afgelopen tijd zijn er in Voorschoten, Leiden en Wassenaar een tiental nieuwe bewonersgroepen opgericht. Deze groepen vertegenwoordigen alle omwonenden langs het geplande tracé van de Rijnlandroute. De bewoners gaan zich samen actief inzetten voor een goede woon- en leefomgeving in hun regio.

De bewonersgroepen vinden dat nut en noodzaak van een nieuwe weg niet zijn aangetoond.  De betrokkenen hebben deels verschillende invalshoeken. Dat varieert van “los de bestaande problemen op, daar is geld voor en je kunt direct beginnen” (Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap) tot “Pak het in een keer goed aan (team Churchillavenue). De verschillende bewonersgroepen gaan in de komende weken hun zienswijzen en voorstellen bundelen en een gemeenschappelijk actieprogramma opstellen.

Snel handelen

De actualiteit dwingt tot snel handelen. Het Rijk heeft inmiddels een extra bijdrage van € 97 toegezegd. En in het op 21 april gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015 kiezen de nieuwe Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de aanleg van de Rijnlandroute volgens het tracé Zoeken naar balans F+, de route langs de Stevenshof en door Voorschoten.  

Een tweede Milieu Effect Rapportage (MER), die nog moet worden gepresenteerd, geeft aan dat een ander plan, de Churchill Avenue, het meest milieuvriendelijke voorstel is. Verkeerstechnisch ontlopen de voorstellen elkaar niet veel. Over de kosten van de verschillende oplossingen is nog onduidelijkheid. Recent heeft de BAM Groep berekend dat de Churchill Avenue zo’n € 185 miljoen goedkoper kan worden aangelegd dan door de provincie is becijferd.

De komende twee jaar wordt besteed aan bespreking en vaststelling van het voorkeurstracé in Provinciale Staten, voorlichting aan gemeenteraden en bewoners, bespreking van de MER, vaststelling van een definitief plan en de behandeling van beroepsprocedures. Volgens deze planning kan vanaf 2013 worden gewerkt aan realisatie.