(Pers)Bericht

 

Stichting Het Groene HartStichting Groene Hart - 14 juni 2011

Tweede Kamer akkoord met snellere wegenaanleg

De Groene Flits 268

De besluitvorming over de aanleg van infrastructuur, zoals nieuwe wegen, wordt aanzienlijk versneld. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten door de zogenoemde tracéwet te vernieuwen. Een voorstel daartoe van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) werd dinsdag aangenomen. In de wet is geregeld dat omwonenden en andere betrokkenen al in een vroeg stadium uitgebreid de gelegenheid krijgen mee te denken over de beste oplossing voor een knelpunt. Door de wensen van burgers, bedrijfsleven en bestuurders al in het begin van een infrastructureel plan te inventariseren, verwacht Schultz meer draagvlak. Dat moet (juridische) vertraging op een later moment voorkomen. Ook regelt de wet dat na een eerste consultatieronde door de diverse overheden een voorkeursbesluit wordt genomen. Vanaf dat moment is het niet meer nodig om naast die optie allerlei alternatieve plannen in de lucht te houden.

„Deze nieuwe wet maakt het mogelijk de recente successen van de snelle aanleg van infrastructuur uit te bouwen‟, zei Schultz dinsdag. „We gaan de gemiddelde doorlooptijd van de besluitvorming voor alle projecten halveren. De wettelijk verplichte participatie is een van de belangrijkste elementen in het wetsvoorstel. Juist door dit in de eerste fase goed te doen en goed te luisteren naar de inbreng, kun je het proces in de loop van het traject versnellen. Ervaringen met proefprojecten laten zien dat dit werkt‟.

 Schultz streeft ernaar dat de wet, na behandeling in de Eerste Kamer, begin 2012 in werking kan treden.

http://www.groenehart.info/nieuwsbrieven/2011/DeGroeneFlits268.pdf