(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 27 juni 2011

Gemeenten vragen ondersteuning Team Churchill Avenue

Ondersteuning van het burgerinitiatief Team Churchill Avenue en een uitnodiging voor een werkbezoek, dat is wat de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude deze week in een brief voorleggen aan gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland.

Eerder deze maand stuurde dezelfde vier gemeenten een brief naar de provincie met het verzoek om meer tijd te nemen een gedragen keuze samen met de regio voor te bereiden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben 8 juni het besluit genomen om de keuze voor een voorkeursalternatief over de zomer heen te tillen en een transparante en eerlijke vergelijking na te streven.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een eerlijke en transparante vergelijking is, dat partijen uitgaan van dezelfde uitgangspunten en (onderzoek)methoden. En het eens zijn over de (berekenings)resultaten. De gemeenten zijn van mening dat het Team Churchill Avenue bij de vergelijking een belangrijke rol moet spelen. De capaciteit in personele en financiële zin van het Burgerinitiatief Team Churchill Avenue is echter te beperkt om in het gewenste snelle tempo de gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarom vragen de gemeenten aan de gedeputeerde om het Team Churchill Avenue zo veel mogelijk te steunen in financiële en personele zin. Dat moet het Burgerinitiatief in staat stellen om samen met het projectteam van de Provincie tot een heldere en eenduidige opstelling te komen van gegevens, onderzoeksresultaten en conclusies om daarmee een gezamenlijke adequate vergelijking tussen de twee varianten mogelijk te maken.

De vier gemeenten verzoeken ook om bij de beschouwing over de Churchill Avenue de situatie op de Europaweg en de aansluiting op de (te verbreden) A4 te betrekken. En nodigen de gedeputeerde uit om persoonlijk te komen kennismaken met het gebied dat dreigt te worden aangetast door de komst van de RijnlandRoute.

Link naar brief