(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 28 juni 2011

Nieuwsbrief RijnlandRoute vrijdag 01 juli

Holland Rijnland wil op voorhand adviseren over RijnlandRoute

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland wil op voorhand een standpunt innemen over de tracékeuze van de RijnlandRoute. Dit standpunt wil het bestuur inbrengen in een overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De provincie neemt na de zomer een besluit over het tracé.

Dit heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland besloten in de vergadering van woensdag 29 juni. Peter Jongste, namens Voorschoten lid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland nam het initiatief tot een motie: “De betrokkenheid van de gemeenten in Holland Rijnland is groot, zowel financieel als inhoudelijk. Bovendien heeft het Algemeen Bestuur eerder al hoge eisen aan de inpassing van de RijnlandRoute gesteld. Na de zomer, als het advies van de commissie MER over de varianten Churchill Avenue en de Zoeken naar Balans variant bekend is, wil het Algemeen Bestuur in overleg met de gedeputeerde over de te maken tracékeuze.” Holland Rijnland zal na de tracékeuze van de provincie een besluit nemen over de regionale bijdrage, die ruim 70 miljoen bedraagt. Eerder heeft de regio al het standpunt ingenomen dat, als beide varianten financieel en verkeers- en milieutechnisch vergelijkbaar zijn, de Churchill Avenue de voorkeur geniet.

Debat in de Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer is op woensdag 29 juni over de RijnlandRoute gesproken. Veel Kamerleden zijn erg enthousiast over het alternatieve plan voor de Rijnlandroute, ontwikkeld door Leidse burgers. Daarbij loopt de weg in een tunnel door Leiden.

Minister Melanie Schultz- Van Haegen heeft aangegeven bereid te zijn om de afweging van de provincie af te wachten. Zij houdt een voorkeur voor het tracé van de Rijnlandroute door Voorschoten. In haar ogen levert de variant Churchill Avenue, in tegenstelling tot de ‘Zoeken naar Balans’ variant, geen extra verbinding en draagt daarom onvoldoende bij aan robuustheid. Realisering van de Churchill Avenue binnen het beschikbare budget is uiterst onzeker. Voor het beschikbare bedrag kan vrijwel zeker een 2x2 verbinding door Voorschoten worden aangelegd. Als uiteindelijk gekozen wordt voor de Churchill Avenue zal het Rijk opnieuw afwegen of het beschikbare budget daaraan kan worden besteed.

De Tweede Kamer vindt dat bij het te kiezen tracé ook andere overwegingen dan robuustheid meegenomen moeten worden. Daarom heeft zij een motie aangenomen waarin zij de regering verzoekt om de opties voor zowel het tracé Zoeken naar Balans als de Churchill Avenue open te houden om ene eerlijke vergelijking mogelijk te maken.

Voorschoten, 01 juli 2011

Meer informatie

Gemeente Voorschoten
Renske Keur, Team communicatie
T: (071) 5 600 620, 06-55863321
E: rkeur@voorschoten.nl