(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 15 juli 2011

Email aan gedeputeerde De Bondt

Het effect van de "no regret"-maatregelen

Ha Ingrid!

Een paar dagen gelden beloofde ik je, dat ik je nog separaat zou informeren over wat je op de mouw is gespeld over het effect van de "no regret"-maatregelen.

Daar is alle reden toe, omdat je begin deze maand op Zuidwijk vertelde dat deskundigen je hadden verteld dat het effect van de "no regret"-maatregelen zou zijn dat je meer verkeer Leiden binnen zou halen en dat dat bijvoorbeeld tot een zwaardere belasting van de Churchilllaan/Lelylaan zou leiden waardoor het verkeer in Leiden zou 'vastlopen'.

Kortom: er is alle reden om ons ernstige zorgen te maken over de discrepantie tussen enerzijds de (gunstige!) beoordeling van de "no regret"-maatregelen in het IBHR-rapport plus het feit, dat met het rijk is afgesproken deze maatregelen te gaan voorbereiden, en anderzijds de telkens terugkerende, ongefundeerde verdachtmaking van deze maatregelen door het provinciale apparaat (zie ook wat wordt beweerd over het dichtlaten van de Lammebrug in de spits).

Aangezien je hier als gedeputeerde verantwoordelijkheid voor draagt en je - terecht - een eerlijk proces wilt, lijkt het me gepast je hierover - hoe pijnlijk ook - toch te blijven informeren. Eens te meer, omdat je de Statencommissie Verkeer en Milieu op 8 juni jl. hebt toegezegd serieus naar de "no regret"-maatregelen te (laten) kijken en uit te (laten) zoeken welke van die maatregelen geschikt zijn.

Met vriendelijke groet,

Wim ter Keurs (www.behoudrijnland.nl)