(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 27 juli 2011

Churchill Avenue gunstig voor economie

Burgemeester Staatsen heeft vertrouwen in de aanpak van gedeputeerde De Bondt, die een transparante en eerlijke procedure nastreeft over de RijnlandRoute. Dit zei hij tijdens de overhandiging van het onderzoeksrapport naar de econonische effecten van de RijnlandRoute-varianten.

Aanleg van de Churchill Avenue biedt de meeste kansen voor de economie in Leiden en Voorschoten. Dit blijkt uit de Economische Effect Rapportage die de TU Delft heeft uitgevoerd. De belangrijkste conclusie is dat deze variant van de RijnlandRoute door Leiden de economische vitaliteit versterkt zowel in Leiden (Centrum, Vijf Meiplein, Rooseveltstraat en Bio Science Park) als in Voorschoten. Het gaat dan met name om de aantrekkelijkheid van het gebied als vestigingsplaats voor winkels en bedrijven. Daarentegen concluderen de onderzoekers dat de Zoeken naar Balans variant de lokale economie in Leiden negatief beïnvloedt.

De Economische Effect Rapportage is opgesteld in opdracht van het burgerinitiatief Churchill Avenue. Op woensdag 27 juli is dit rapport op het Stadhuis Leiden overhandigd aan wethouder Robert Strijk van Leiden, burgemeester Jeroen Staatsen van Voorschoten en aan Gert Zandsteeg, algemeen directeur Kamer van Koophandel Den Haag. Ook de wethouder Economische Zaken van Voorschoten, Inge Adema-Nieuwenhuizen was bij de overhandiging aanwezig.

Burgemeester Staatsen zei in een reactie blij te zijn met dit rapport. Het vult het ontbrekende deel aan van de informatie die nodig is om tot een goed besluit te komen. De burgemeester gaf tevens aan vertrouwen te hebben in de aanpak van gedeputeerde De Bondt, die een transparante en eerlijke procedure nastreeft. “De wild west besluitvorming moet echt tot het verleden gaan behoren”, aldus de burgemeester van Voorschoten.

Gert Zandsteeg gaf aan dat de Kamer van Koophandel er vooral belang aan hecht dat de verbinding er komt, ongeacht over welk tracé.

Link naar EER