(Pers)Bericht

 

Charlie Aptroot - 23 augustus 2011

Opinie Aptroot: Naar slimme alternatieven moet je luisteren

DEN HAAG - In mijn columns heb ik regelmatig gepleit voor het beperken van inspraakmogelijkheden van de beroepsdwarsliggers. Een club als Milieudefensie is bijvoorbeeld altijd tegen investeringen in wegen en wat mij betreft luisteren wij niet meer naar ze en mogen zij in inspraak- en beroepsprocedures niet meedoen. Zij zijn tegen en dat weten wij wel. De doortrekking van de A4 is zo door ellendige anti-auto-activisten meer dan 40 jaar tegengehouden, waardoor er tientallen jaren enorme economische schade en overlast elders was.

Maar op zich zijn overleg en inspraak nodig en nuttig, niet alleen vanuit democratisch fatsoen maar niet zelden wordt een voorstel aangepast door goede ideeën en kritiek. Soms wordt een plan zelfs vervangen door een veel beter plan. Daarom moet er altijd serieus worden gekeken naar wat er aan kritiek, ideeën en alternatieven komt.

Een goed voorbeeld is de nieuw aan te leggen verbinding tussen de A4 en de A44 tussen Leiden en Den Haag. Deze Oost-West verbinding is al tientallen jaren een discussie en een absolute noodzaak. Toen de provincie Zuid Holland met een voorstel voor deze weg kwam, de Rijnlandroute genaamd, was er kritiek. Het klopt dat deze weg door of onder Voorschoten en langs de Leidse wijk Stevenshof een beperkte aanslag is op het woon- en leefmilieu en op de polder. Hier staat overigens op andere plaatsen een verlichting van de belasting door autoverkeer tegenover.

Een groep inwoners uit de regio kwam met een alternatief plan, een kortere verbinding tussen de A4 en de A44 die niet onder de stad Leiden loopt maar er dwars doorheen, in een tunnel. Het plan heeft voordelen, zoals een kortere rechtstreekse verbinding, makkelijkere en compactere aansluitingen op de A4 en de A44, geen groot verkeersplein en weg in de polder, geen doorkruising van de gemeente Voorschoten.

Nadelen zijn de veel moeilijker bouwperiode met forse overlast in de stad Leiden, de risico’s van ondergronds bouwen in de stad en het samenbrengen van doorgaand, lokaal en regionaal verkeer. De financiën bij een dergelijk project lijken onzekerder.

Ik heb vanaf het moment dat de bewoners met het alternatief kwamen verbaasd gestaan over de goede uitwerking ervan, enkele van de initiatiefnemers hebben dan ook professioneel verstand van infrastructuur en wegenaanleg.

Wat nu moet gebeuren is een goede, eerlijke vergelijking van het voorstel van de provincie Zuid Holland en van het alternatief. Dat heeft de Tweede Kamer ook uitgesproken. Wij gaan er immers ook over omdat het Rijk een groot deel van de investering betaalt.

Voor de VVD moet naast elkaar worden gezet wat de 2 alternatieven betekenen voor de verkeersafhandeling, voor het woon- en leefmilieu en wat de kosten zijn. Daarom ben ik verbaasd dat de provincie zich helemaal vastlegt op het eigen voorstel. Beetje bekrompen, zo van wij weten het altijd beter. Als alle onderzoeken naar de drie aspecten, verkeer, milieu en kosten, zijn afgerond en in de rapporten er een goede vergelijking ligt gaan wij de knoop doorhakken. Als de provincie Zuid Holland denkt het eigen voorstel er door te kunnen drukken, ongeacht de uitkomst van de vergelijking tussen de twee plannen, dan zal zij de VVD op haar weg vinden.

Want inspraak moet serieus worden genomen als het van serieuze mensen komt. En als wij fors gaan investeren dan hebben automobilisten, belastingbetalers en inwoners er recht op dat het beste investeringsvoorstel wordt gerealiseerd.

 Geschreven door Charlie Aptroot, Tweede Kamerlid voor de VVD

http://www.businesscompleet.nl/kennisbank/Actieve%20gastauteurs/charlie-aptroot/12017-Opinie-aptroot-naar-slimme-alternatieven-moet-je-luisteren.html