(Pers)Bericht

 

Gemeente LeidenGemeente Leiden - 06 september 2011

Reactie college Leiden over uitstel Rijnlandroute

Het college heeft begrip voor het besluit tot uitstel, maar betreurt wel dat het langer duurt voordat er duidelijkheid komt over het tracé.

Eind augustus liet de provincie Zuid-Holland weten het vaststellen van een voorkeursvariant van de RijnlandRoute uit te stellen tot het voorjaar van 2012. Dit deed zij naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

De periode tot maart/april 2012 wil de provincie nu gebruiken om de adviezen van de commissie op te volgen en de twee tracés verder vergelijkbaar te maken. De provincie wil dit doen door onder andere twee inpassingplannen op te stellen, dus zowel voor zowel Churchill Avenue als de Zoeken naar Balans variant.

Het Leidse college van burgemeester en wethouders reageert vandaag in een brief naar het college van Gedeputeerde Staten over het uitstel van de besluitvorming van de RijnlandRoute. Het college heeft begrip voor het besluit tot uitstel, maar betreurt wel dat het langer duurt voordat er duidelijkheid komt over het tracé. Het college wil actief meewerken bij het opstellen van de inpassingsplannen om het Leidse belang hierin goed te borgen. De komst van de RijnlandRoute is volgens het college van cruciaal belang om zowel de lokale als regionale bereikbaarheid te verbeteren. Lees hier de volledige brief.

Link naar brief

http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/reactie-college-over-uitstel-rijnlandroute/4538/