(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 04 november 2011

Lammenschansplein aangepast

De provincie Zuid-Holland voert van 7 november tot 25 november 2011 werkzaamheden uit op het kruispunt Lammenschansplein (N206) in Leiden. Met de maatregelen wil de provincie de doorstroming op het drukke verkeersplein verbeteren. Om de overlast te beperken gebeurt het meeste werk ’s avonds en ’s nachts. Weggebruikers moeten rekening houden met nachtelijke afsluitingen.

Het Leidse Lammenschansplein is een druk punt waar bestemmingsverkeer en doorstromend verkeer tijdens de spitsuren dagelijks vast staat. In deze situatie wil de provincie verandering brengen. Het Lammenschansplein krijgt nieuwe markeringen en de verkeerslichten worden aangepast. Het kruispunt en een gedeelte van de Lammenschansweg krijgen nieuw asfalt. Daarnaast wordt de busbaan langs de Europaweg tot aan de Lammebrug omgebouwd tot rijstrook voor vrachtverkeer en lijnbussen die Leiden binnen rijden. Zo blijft er op de hoofdrijbaan meer ruimte vrij voor autoverkeer.

Avond- en nachtwerk
De werkzaamheden aan het verkeersplein beperken zich tot de uren tussen 20.00 uur ‘s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends. Overdag blijft het kruispunt toegankelijk voor doorgaand verkeer. Op donderdagavonden beginnen de werkzaamheden later in verband met de Leidse koopavond: dan werkt de aannemer van 21.30 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is het Lammenschansplein afgesloten voor verkeer dat Leiden wil verlaten. Weggebruikers worden omgeleid via de Kanaalweg, Hoge Rijndijk, Willem van der Madeweg en de A4. Voor hulpdiensten blijft de weg te allen tijde begaanbaar. Verkeer richting Leiden kan wel gebruik maken van het Lammenschansplein.

Bereikbaarheid van de regio
De aanpassingen aan het Lammenschansplein lossen de verkeersproblemen in deze regio slechts ten dele en tijdelijk op. Voor een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de toekomst is het nodig dat er een nieuwe verbinding komt tussen de A4 en de A44. Deze oost-westverbinding is nodig voor de ontlasting van bestaande wegen, voor de robuustheid van het totale wegennet, om het vestigingsklimaat een positieve stimulans te geven en om demografische groei verder mogelijk te maken. Daarom gaat de provincie de RijnlandRoute aanleggen. De verbinding ter hoogte van Leiden en Voorschoten die de A4 in het oosten verbindt met Katwijk in het westen. Vorige week hebben GS de startnotitie voor het inpassingsplan van de RijnlandRoute vastgesteld. De provincie wil voor de zomer van 2012 een besluit nemen over het tracé van de weg.

Meer informatie Kijk op www.zuid-holland.nl/n206 voor actuele informatie over de werkzaamheden aan het Lammenschansplein. Op deze webpagina zijn ook de planning, afsluitingen en omleidingen te vinden.

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=84767