(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 08 december 2011

Informatieavond Rijnlandroute op donderdag 15 december

Nieuwsbrief Actie STOP Rijnlandroute

De provincie organiseert een informatieavond over de Rijnlandroute. Dan wil de provincie de aanwezigen ook mee laten denken over de inpassing van de weg. Dat is nogal vreemd, omdat het Milieueffectrapport (het MER) over de RijnlandRoute alle gevolgen van de aanleg van een Rijnlandroute nog moet beschrijven en ook de situatie als de weg niet wordt aangelegd. We wachten al een hele tijd op dit MER, maar dat is er nog niet (het MER wordt namelijk pas in maart volgend jaar verwacht). Zo'n MER is wel nodig om goed onderbouwd een volgende fase van besluitvorming in te kunnen gaan. Verder is er ook nog niet voldoende geld voor een Rijnlandroute in de vorm van een nieuwe autoweg langs Stevenshof en door Voorschoten of een geheel vernieuwde Churchilllaan.

Toch is het van belang deze avond bij te wonen. Echter beslist niet om gedwee "mee te denken" over de inpassing en al helemaal niet over de aanleg van een weg die we helemaal niet willen. Wel om aan de provincie duidelijk te maken, dat voor veel minder geld (dan ca. één miljard euro voor een hele nieuwe autoweg!) de belangrijkste knelpunten op veel kortere termijn opgelost kunnen worden.

Tekst van de provincie

"Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland nodigen inwoners van de gemeentes Leiden, Katwijk, Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg uit voor het bijwonen van een informatieavond over de komst van de RijnlandRoute. De informatieavond vindt plaats op 15 december, vanaf 19.30 uur in het Van der Valk hotel De Gouden Leeuw aan de Veurseweg 180 in Voorschoten. Tijdens deze avond brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de RijnlandRoute en leggen we u tevens uit hoe het vervolgproces is ingericht."

Datum: 15 december vanaf 19.30 uur
Plaats: Gouden Leeuw, Veurseweg 180 te Voorschoten

Het programma van de avond:

19.30 - Inloop met koffie en thee

20.00 - Opening door avondvoorzitter.

20.05 - Gedeputeerde, mevrouw Ingrid de Bondt belicht de huidige stand van zaken

20.20 - Kort gelegenheid tot het stellen van vragen

20.40 - Pauze

21.00 - Het vervolgproces tot aan de tracékeuze

21.10 - Inzoomen op de route Zoeken naar Balans

21.25 - Inzoomen op de route Churchill Avenue

21.40 - Gelegenheid voor vragen

22.15 - Einde avond.