(Pers)Bericht

 

Gemeente Leidschendam-VoorburgGemeente Leidschendam-Voorburg - 22 februari 2012

Leidschendam-Voorburg: geen zuidelijke Rijnlandroute dicht langs Vlietland

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg dringen er bij de provincie op aan niet te kiezen voor de zuidelijke variant van de Rijnlandroute. Die weg loopt dan te dicht tegen recreatiegebied Vlietland, waar geïnvesteerd wordt in de bouw van recreatiewoningen. Leidschendam-Voorburg is voorstander van de Churchill Avenue. Deze tunnelvariant maakt de discussie over de ligging in de Oostvlietpolder overbodig en biedt meer gemeenten in de Leidse regio voordelen. Bovendien ontzien de tunnels dit waardevolle gebied volledig.

Honderd miljoen
Gedeputeerde staten van Zuid Holland beraden zich momenteel op de ligging van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder. Daarbij neigen zij op korte termijn een voorkeur uit te spreken voor een zuidelijke ligging. Het gemeentebestuur laat de provincie per brief weten sterk tegen deze ‘Vlietlandvariant’ te zijn. In dit recreatiegebied worden met goedkeuring van de provincie recreatiewoningen ontwikkeld, een investering van honderd miljoen euro. Compenserende maatregelen en schadeclaims kunnen de Rijnlandroute veel duurder maken Door juridische procedures dreigt bovendien tijdverlies. De gemeente dringt er bij de provincie op aan dit aspect mee te nemen in de besluitvorming.

Volledige mer
Ook roept Leidschendam-Voorburg de provincie op de procedure van de milieu-effect rapportage (mer) volledig te doorlopen en ook de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) bij de besluitvorming te betrekken. Op dit moment zijn diverse aspecten nog onvoldoende onderzocht. Het alternatief Churchill Avenue biedt in dit opzicht interessante kansen. De gemeente vindt dat de provincie de betrokken gemeenteraden, inwoners en bedrijven op tijd en zorgvuldig bij de planvorming moet betrekken.

Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Ben van Vliet, telefoon (070) 300 9303 of (06) 5496 4009, e-mail bjm.van.vliet@leidschendam-voorburg.nl

http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Leidschendam-Voorburg/Homepage-internet-Actueel/Nieuwsberichten/Nieuws-2012/Leidschendam-Voorburg-geen-zuidelijke-Rijnlandroute-dicht-langs-Vlietland.html

Link naar brief