(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 05 april 2012

Provinciale presentaties en tracekaarten van consultatieavonden

"Dit zijn de stukken die toegezegd waren tijdens de consultatieavonden voor bewoners (3 april in Leiden en 4 april in Voorschoten). De kaarten die in de werksessies aan de orde zijn geweest zijn hier ook te vinden. [...]

" [...] Ter toelichting: De presentatie van Bert Driesse is op de tweede avond licht aangepast: twee sheets zijn samengevoegd omdat deze feitelijk dezelfde informatie bevatten. Dit betreft de sheets met de planning. Verder is toegevoegd welke termijn de Provincie wil aanhouden voor reactie. De presentatie van Rudy Brons is zijn interpretatie van de inpassingsmogelijkheden van beide tracés voor de RijnlandRoute."

"De kaarten zijn voorlopige tekeningen. U vindt op deze tekeningen de buitenste plangrens, zoals u is uitgelegd tijdens de avonden. Wij realiseren ons dat de aanleg van de RijnlandRoute een ingrijpend proces is, zeker voor bewoners. Wij bevinden ons nu in de afrondende fase van de productie van het MER en de achtergrondrapporten voor lucht- en geluidskwaliteit en dergelijke. Daarnaast willen we voor de bestuurlijke afweging de ruimtelijke consequenties goed in beeld brengen. Uw locatiespecifieke kennis is hierbij van belang. [...]"

Presentatie van Bert Driesse (projectleider RijnlandRoute provincie Zuid-Holland) PDF, 0,2 Mb

Presentatie 3 april van Rudy Brons in Holiday Inn (landschapsarchitect Brons+Partners). PDF, 12 Mb

Presentatie 4 april van Rudy Brons in Wapen van Voorschoten (landschapsarchitect Brons+Partners). PDF, 16 Mb

Tracekaarten