(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 20 april 2012

Besluitvorming RijnlandRoute nadert ontknoping

Het besluitvormingsproces voor de RijnlandRoute bevindt zich in een cruciale fase. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 15 mei een standpunt in over het voorkeurstracé RijnlandRoute. Dit voorstel wordt op 6 en 13 juni besproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu. Vervolgens vindt op 27 juni besluitvorming plaats in Provinciale Staten.

Hierbij (onder voorbehoud) de belangrijke data onder elkaar:

8 mei
Extra vergadering Algemeen Bestuur regio Holland Rijnland (n.a.v. motie Jongste). Gedeputeerde Ingrid de Bondt consulteert het Algemeen Bestuur over de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn

15 mei
Gedeputeerde Staten neemt standpunt in over voorkeurstracé

16 mei
Informatiebijeenkomst voor Voorschotenaren over RijnlandRoute georganiseerd door gemeentebestuur Voorschoten (Locatie en tijdstip wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt)

23 mei
Informatiebijeenkomst in Stadsgehoorzaal Leiden georganiseerd door provincie Zuid-Holland

24 mei
Extra vergadering gemeenteraad Voorschoten over standpunt Gedeputeerde Staten

31 mei
Gedeputeerde Ingrid de Bondt licht standpunt GS nader toe aan Voorschotense (raads)commissie

1 juni
Hoorzitting Statencommissie Verkeer en Mileu provincie Zuid-Holland

4 juni
Gezamenlijke bijeenkomst dan wel verklaring gemeenteraden Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude over RijnlandRoute

6 juni
Behandeling in Statencommissie Verkeer en Milieu provincie Zuid-Holland (informatief)

12 juni
Extra vergadering Algemeen Bestuur regio Holland Rijnland (standpuntbepalend)

13 juni
Behandeling in Statencommissie Verkeer en Milieu provincie Zuid-Holland (standpuntbepalend)

27 juni
Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland

Bij deze bijeenkomsten kunt u aanwezig zijn. Als u wit inspreken, dient u zich een aantal dagen van tevoren te melden bij de griffier van het overleg. Informatie over inspreken op 24 mei is te vinden op de website van het gemeentebestuur van Voorschoten. Informatie over inspreken tijdens de statencommissie Verkeer en Milieu op 6 juni is te vinden op de website van Provinciale Staten.

Overige bijeenkomsten

31 mei Behandeling in de Leidse gemeenteraad

Voorschoten: duurzame oplossing

De gemeente Voorschoten blijft zich inzetten voor een duurzame oplossing van de bereikbaarheid in de regio. Naast het oplossen van de bestaande knelpunten kan dat het realiseren van de Churchill Avenue zijn. Een weg in een open bak door Voorschoten is niet acceptabel.

http://www.voorschoten.nl/nieuws/2012/04/20/besluitvorming_rijnlandroute_nadert_ontknoping