(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 14 mei 2012

Bezoek informatieavond RijnlandRoute 22 mei in de Gouden Leeuw

De provincie Zuid-Holland maakt op 15 mei de keuze voor het tracé van de RijnlandRoute bekend. Dan wordt duidelijk hoe en waar deze nieuwe weg in de Leidse regio wordt aangelegd. De gemeente Voorschoten wil open, transparant en eerlijk met haar inwoners communiceren. Daarom is er een informatiebijeenkomst over de RijnlandRoute voor alle Voorschotenaren. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 mei in de Gouden Leeuw, Veurseweg 180 in Voorschoten. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen. U bent van harte uitgenodigd!

Wat zijn de gevolgen voor Voorschoten?

Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over het besluitvormingstraject, de gevolgen van de tracékeuze en het standpunt van het gemeentebestuur. Ook kunt u terecht met uw vragen over de RijnlandRoute.

Bezoek ook de informatieavond van de provincie!

Een dag later, op woensdag 23 mei, organiseert de provincie Zuid-Holland een informatieavond over de RijnlandRoute. Dit is hét moment voor ons Voorschotenaren, om te laten horen wat u van de keuze van de provincie vindt. Wij roepen u op om deze avond te bezoeken. De avond vindt plaats in de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 in Leiden. De aanvang is om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. U wordt verzocht om u komst te melden via rijnlandroute@pzh.nl

Voorschoten gaat voor duurzame oplossing

De RijnlandRoute houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Op 15 mei Gedeputeerde Staten bekend welke variant van de RijnlandRoute de voorkeur heeft van het provinciebestuur Zuid-Holland. De afgelopen maanden zijn twee varianten onderzocht op haalbaarheid: 'Zoeken naar Balans' en 'Churchill Avenue'. De gemeente Voorschoten zet zich in voor een duurzame oplossing van de bereikbaarheid in de regio. Naast het oplossen van de bestaande knelpunten kan dat het realiseren van de Churchill Avenue zijn. Een weg in een open bak door Voorschoten vindt de gemeente niet acceptabel.

Kijk voor de actuele informatie op de pagina RijnlandRoute. Hierop staan ook de belangrijke data over de besluitvorming van de provincie.

http://www.voorschoten.nl/nieuws/2012/05/14/bezoek_informatieavond_rijnlandroute_22_mei_in_de_gouden_leeuw