(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 15 mei 2012

Wel praten maar niet luisteren

Samen met een 25 tal bewoners organisaties en  andere instellingen is de  Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland is uitermate teleurgesteld over het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om toch te kiezen voor de variant “Zoeken naar Balans” om de zgn. Rijnlandlandroute aan te leggen. De Stichting en met haar wel 25 meest lokale organisaties leggen zich daar niet bij neer, integendeel.

De nieuwe wegverbinding  tussen de A4 en de A44 en verder richting Katwijk zou in de plannen van de provincie

Maar, bovenal is de geplande weg geen oplossing voor de problemen die de provincie ziet. Er is nauwelijks doorgaand verkeer via de N206. Voor 90% betreft het lokaal verkeer dat in de omliggende wijken moet zijn of er vandaan komt. Er zijn inderdaad problemen voor het lokale autoverkeer. Problemen die ook lokaal opgelost kunnen worden, zie [deze website]. Laat de provincie dat eerst doen in samenwerking met de gemeenten. De provincie heeft simpelweg het geld niet (rond 1 miljard euro) en na de verkiezingen zal het Rijk niet scheutiger worden met het subsidiëren van provinciale projecten. Bovendien eiste minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu, instemming van de betrokken overheden. Die is er niet gezien de brief die de gemeenten Zoeterwoude, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar vorige week nog stuurden.

De Provincie heeft in ZnB tal van kosten niet meegenomen, zoals voor geluidschermen, planschade, verplaatsen van sportvoorzieningen, natuurcompensatie en het herstel van fiets- en voetgangersverbindingen.

Als er al een volledige Rijnlandroute zou moeten worden aangelegd dan toont het MER aan dat CA en niet ZnB als meest milieuvriendelijk alternatief moet worden gezien.

Zelfs onder de volstrekt irreele veronderstellingen van de provincie blijkt uit de prognoses dat de verkeersdruk op de Churchilllaan niet zal afnemen maar zelfs zal toenemen ondanks de aanleg van ZnB. Het Leidse probleem wordt onder die veronderstellingen dus niet opgelost, integendeel.

De Stichting bepleit dan ook een eerlijke en onafhankelijke kostenvergelijking voor lange termijn oplossingen en voor een snel begin met maatregelen die direct effect sorteren. De provincie heeft wel gepraat met bewoners en organisaties, maar er niet naar geluisterd.

Op 3 juni wordt er een grote manifestatie gehouden waarin de samenwerkende organisaties en bewoners strijden voor behoud van hun leefomgeving en het oplossen van de huidige knelpunten. Voorlopig komt er geen schop in de grond!