(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 15 mei 2012

Open bak door Voorschoten onaanvaardbaar

De gemeente Voorschoten is zeer teleurgesteld na het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om te kiezen voor het tracé ‘Zoeken naar Balans’, de RijnlandRoute variant die op 15 mei werd gepresenteerd door Gedeputeerde Ingrid de Bondt. Het voorstel dat vanuit de provincie is gedaan, een ‘open bak’ van bijna 700 meter, is voor de gemeente Voorschoten onaanvaardbaar. Het alternatief Churchill Avenue heeft nog steeds voorkeur voor de gemeente Voorschoten. De gemeente Voorschoten kiest voor Churchill Avenue, omdat deze variant het meest duurzaam, innovatief en milieuvriendelijk is. De gemeente Voorschoten wordt daarin gesteund door de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude.

Voor de gemeente Voorschoten, de omliggende polders en natuurgebieden is de Churchill Avenue veel minder ingrijpend. Er hoeven geen huizen gesloopt te worden en sportpark Adegeest blijft behouden. Bovendien is de Churchill Avenue een breed gedragen burgerinitiatief. Het is voor het eerst in Nederland dat een burgerinitiatief op deze professionele wijze een volledig alternatieve oplossing heeft uitgewerkt. Ook dat mag wat de gemeente Voorschoten betreft meetellen: dit is een voorbeeld van nieuwe politiek met een groot draagvlak. Het argument van de provincie dat Churchill Avenue minder ‘toekomstvast’ is, is voor de gemeente Voorschoten nog niet zeker, gezien het onderzoek dat daar nog naar wordt verricht.

De provincie heeft aangegeven met de gemeente Voorschoten in gesprek te willen over een goede inpassing van de RijnlandRoute. De gemeente Voorschoten geeft aan dat er nog heel wat moet gebeuren voordat aan hun voorwaarden wordt voldaan. De gemeente Voorschoten stelt alles in het werk om de RijnlandRoute in Voorschoten niet te gaan horen, zien of ruiken.

http://www.voorschoten.nl/nieuws/2012/05/15/open_bak_door_voorschoten_onaanvaardbaar