(Pers)Bericht

 

Ministerie Infrastructuur en Milieu - 16 mei 2012

Besluiten Rijnlandroute en HOV net Zuid-Holland Noord

Besluiten Rijnlandroute en HOV net Zuid-Holland Noord

Bijlagen:

Brief provincie Zuid-Holland

Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute

32500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/16/besluiten-rijnlandroute-en-hov-net-zuid-holland-noord.html