(Pers)Bericht

 

Buurtschap Zuidwijkse Polder, Wassenaar  - 01 juni 2012

Inspreektekst Buurtschap Zuidwijkse Polder bij hoorzitting RijnlandRoute

Geachte commissie,

Ik ben Fred Holvast voorzitter van het Buurtschap Zuidwijkse Polder te Wassenaar. Ons buurtschap ligt in één van de mooist bewaarde stukjes Wassenaar langs de oude strandwallen, waarop thans de A44 ligt. Aan de andere zijde bevinden zich de eeuwen oude polders van Zuidwijk, Stevenshof en Papenweg.

Dat het hier goed toeven is, blijkt wel uit het feit, dat mensen hier vaak hun hele leven wonen en de boerderijen vaak reeds eeuwen door dezelfde families worden gerund. Het is dan ook schrijnend om te moeten constateren, dat de provincie totaal geen oog heeft voor wat dit gebied betekent voor haar bewoners.

De opdracht aan de Gedeputeerde is volgens haar eigen woorden "Bouw een Weg". Hoe en op welke wijze dat ingevuld wordt, is klaarblijkelijk niet belangrijk. Zonder enige empathie voor bewoners ligt er een voorkeurs traject ter uwer beoordeling, dat in het geheel geen recht doet aan de waarde van dit gebied. Dit buurtschap zal bijna in zijn geheel verdwijnen onder het knooppunt Maaldrift.

Vele woningen, maar ook bedrijven zullen helemaal moeten verdwijnen. Een aantal rijksmonumenten en boerderijen zullen aangestast worden en wat er van overblijft verdwijnt achter geluidsschermen. Er blijft niets van het oorspronkelijke culturele erfgoed over.

Op de vele malen gestelde vraag waarom deze weg aangelegd moet worden en waarom niet eerst de bekende knelpunten worden opgelost komen steevast dezelfde antwoorden, zoals groei van het vrachtverkeer en de bouw van huizen en kantoren.

Voor uw informatie, ik heb mijn hele carrière in de logistiek en transport gewerkt. Zowel Internationaal als in Nederland heb ik mij steeds bezig gehouden hoe een Nederlandse brouwer met onder andere een grote vestiging in Zoeterwoude door kon blijven groeien en niet door congestie knel zou komen te zitten. In de loop van de jaren is daar ook het element van duurzaamheid bij gekomen. De opdracht aan het management is heel simpel, zowel op korte als lange termijn zult u er voor zorgen, dat CO2 uitstoot beperkt wordt of zelfs in zijn geheel geneutraliseerd wordt, terwijl groei mogelijk blijft.

Dit geldt bovenal voor de logistiek! Het grote publiek accepteert steeds minder, dat er iedere dag meer vrachtauto's de weg opgaan. Er zijn dan ook vele initiatieven wereldwijd, maar ook in Nederland om het goederentransport door te laten groeien op een toekomst bestendige wijze.

Als voorbeeld, samen met de Rijksoverheid in Nederland hebben vele grote opdrachtgevers en transporteurs zich verenigt in het "Lean and Green" initiatief" om de ongebreidelde groei van het wegvervoer te stoppen. Bijgaand een overzicht van meer dan 200 bedrijven en zelfs een aantal gemeenten, welke zich hebben gecommitteerd om de CO2 uitstoot met minimaal 20% te verkleinen, terwijl de winstgevendheid moet toenemen. U ziet hier bekende namen zoals, Coca-Cola, Douwe Egberts, Heineken, Hema en The Greenery.

Ik zal u hier nu niet vermoeien op welke wijze de wegkilometers worden verminderd, maar ik kan u wel verzekeren, dat er concrete plannen aan ten grondslag liggen, welke door TNO op haalbaarheid getoetst worden. Vrijblijvend is dit allemaal niet.

Ik heb persoonlijk vele jaren met deze provincie samen mogen werken om vrachtverkeer van de weg af te halen. Samen met Gedeputeerde Ted Jansen, overigens ook VVD!, hebben we het initiatief genomen om letterlijk alle export containers met bier over het water te gaan vervoeren. Voorwaar geen gemakkelijke opgave en het heeft vele jaren geduurd, voordat het zover was. Maar thans gaan er meer dan 100.000 containers over het water en niet meer over de drukste snelwegen in onze provincie.

Ook op het gebied van woon-werkverkeer lopen er vele succesvolle initiatieven. Bij de meeste werkgevers hoeft er niet meer precies om 8 uur 's ochtends begonnen te worden, maar kan er dankzij flexibele arbeidstijden buiten de spits gereden worden. Daarnaast bied de huidige en toekomstige techniek nog veel meer de mogelijkheid om vanuit huis te werken. De tijden, dat werknemers iedere dag letterlijk op hun werk moesten verschijnen ligt al ver achter ons. Dit alles wordt ook wel "HET NIEUWE WERKEN" genoemd.

Ik wil nu niet ingaan op de moeilijke economische situatie in dit land. Ik ben voldoende ondernemer om te weten, dat er ook wel weer een keer betere tijden komen. Dat laat onverlet, dat er bij het uitgeven van 1 miljard euro goed nagedacht moet worden of alle bekende ontwikkelingen, welke het verkeer beïnvloeden, wel zijn meegenomen. Mag ik u er daarbij ook  nogmaals er aan herrineren, dat de gebruikte verkeersprognoses uit 2005 stammen!

Wat ik compleet mis in de stukken, welke thans voor u liggen, is zelfs maar het begin van een visie, hoe wij er met z'n allen voor zorgen, dat onze geschiedenis voor onze kinderen bewaard blijft, terwijl wij op innovatieve en een duurzame wijze onze groei gewaarborgd zien.

Zowel als inwoner van het betrokken gebied, als professional  op het gebied van transport en logistiek ben ik van mening, dat de gedeputeerde hier een verkeerd voorstel aan u doet.

Ik dring er dan ook bij u op aan om nog eens goed na te denken of de voorstellen van de gedeputeerde wel de juiste zijn om onze mooie regio te laten gedijen.

Fred Holvast

Buurtschap Zuidwijkse Polder, Wassenaar