(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 09 juli 2012

Voorontwerp Inpassingsplan (VO PIP) van de RijnlandRoute ter inzage

 

Op 11 juli gaat het Voorontwerp Inpassingsplan (VO PIP) van de RijnlandRoute ter inzage. De inzagetermijn loopt tot en met 4 september. In deze periode kunt u inspreken door een zienswijze in te dienen op het VO PIP en / of het Milieu Effect Rapport (MER) dat daarbij hoort. Deze zijn vanaf 11 juli in te zien bij het gemeentehuis in uw woonplaats en via de website www.rijnlandroute.nl. Ook kunt u de genoemde stukken digitaal inzien op: http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl met ID-nummer NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528IP-VO01.

Uw zienswijze kunt u insturen aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. afdeling Ruimte, Wonen en Bodem
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Een digitale zienswijze is niet mogelijk.

Voorafgaand aan de zienswijze-periode is een aantal inloopavonden gepland die zijn aangekondigd via de huis-aan-huis-bladen. Omdat wij van enkele bewoners hebben begrepen dat zij de aankondiging hebben gemist, ontvangt u hierbij de gegevens van de twee avonden die deze week zijn georganiseerd:

9 juli 2012
19: 00 – 22:00 uur
Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, Leiden

10 juli 2012
19: 00 – 22:00 uur
Gouden Leeuw, Veurseweg 180, Voorschoten

NB: Het gaat hier om inloopavonden, dat wil zeggen dat u op elk moment tussen 19.00 uur en 22.00 uur kunt binnenkomen.