(Pers)Bericht

 

Gemeente KatwijkGemeente Katwijk - 31 augustus 2012

Woonvisie [Gemeente Katwijk] voorlopig vastgesteld

Het gemeentebestuur heeft de woonvisie voor de periode 2012-2017 voorlopig vastgesteld. De woonvisie is een document waarin de gemeente het woonbeleid voor 5 jaar formuleert.

De Woonvisie wordt 17 september behandeld in de Commissie Ruimte. Daarna stelt het college de Woonvisie definitief vast. In oktober wordt de Woonvisie opnieuw aan de Commissie Ruimte en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. De visie doet een voorstel voor de prioritering van nieuwbouwlocaties. Ook worden voorstellen gedaan om beweging te krijgen in de lokale woningmarkt:

'Goed en Goedkoper bouwen'; startersleningen voor bestaande woningen; meer vrije sector huurwoningen; en misschien zelf woningen bouwen door de gemeente.

Bouwen voor de vraag

De woningmarkt in de gemeente groeit nog wel, maar langzaam. Er wordt minder verkocht en steeds minder gebouwd. Om hierin verandering te brengen is beweging in de woningmarkt noodzakelijk. De gemeente stelt voor om het aantal nieuw te bouwen woningen de komende vijf jaar te halveren: geen 600 per jaar, maar hoogstens 300. Door alleen die woningen te bouwen waaraan ook echt behoefte is, gaan mensen die woningen kopen en komt er beweging in de woningmarkt.

Beweging in de woningmarkt

De gemeente doet ook andere voorstellen om beweging te krijgen in de woningmarkt.

Samenwerking

Om de woningmarkt niet te verstarren is een goede samenwerking en overleg nodig tussen de gemeente, de lokale ontwikkelaars en de lokale makelaars. De gemeente is dan ook nog met verschillende partijen in gesprek om een zo realistisch mogelijk woonbeleid gestalte te geven. De woonvisie wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit gaat onder andere gebeuren in overleg met de op te richten klankbordgroep.

Meer informatie

Woonvisie 2012 - 2017, voorlopig vastgesteld door het college (pdf, 1,9 MB) Met woonvisie meer beweging in de woningmarkt (persbericht 31 augustus)