(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 14 september 2012

Haalbaarheidsonderzoek boortunnel gestart

Tijdens de raadsvergadering op 13 september meldde wethouder Blommers dat de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Voorschoten en Leiden gezamenlijk opdracht hebben gegeven aan advies- en ingenieursbureau Movares om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een boortunnel, als inpassingsvariant van de RijnlandRoute tussen de A4 en de A44.

Met het onderzoek wordt uitvoering gegeven aan de motie van Provinciale Staten van 27 juni 2012. In deze motie wordt verzocht de haalbaarheid van een boortunnel voor het tracé door Voorschoten te onderzoeken. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een verlenging van de tunnel tot aan Maaldrift. Een verlengde tunnel kan de haalbaarheid vergroten en biedt tevens een uitkomst voor de inwoners van Stevenshof.

Omdat in de zomer met de ambtelijke voorbereiding is gestart, kan het onderzoek al voor eind oktober 2012 worden afgerond. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de besluitvorming over de inpassing.

http://www.voorschoten.nl/nieuws/2012/09/14/haalbaarheidsonderzoek_boortunnel_gestart