(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 1 november 2012

RijnlandRoute: boortunnel bij Voorschoten

Het deel van de RijnlandRoute bij Voorschoten krijgt een geboorde tunnel. Onderzoek van ingenieursbureau Movares wijst uit dat een dergelijke tunnel tussen de A4 en de A44 technisch mogelijk is. Ook financieel blijkt het haalbaar. De provincie en de gemeente Voorschoten gaan de benodigde extra € 13 miljoen betalen. Dit voorstel gaan beide colleges voorleggen aan respectievelijk Provinciale Staten en de gemeenteraad.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt, wethouders Freddy Blommers (Voorschoten) en Robert Strijk (Leiden) zijn tevreden dat ze gezamenlijk de boortunnel kunnen gaan realiseren, omdat dit veel voordelen heeft voor mens en milieu. In Voorschoten en aan de Vlietweg in Leiden ter hoogte van Vlietland hoeven geen woningen te wijken voor de aanleg van de weg en voorzieningen zoals de sportvelden, volkstuinen en golfbaan kunnen behouden blijven.

De boortunnel onder Voorschoten krijgt een totale lengte van 2280 meter. De tunnelmonden komen op 240 meter ten oosten van de Vliet en 240 meter ten westen van de spoorlijn. De ligging is iets verlegd waardoor het tracé is rechtgetrokken. Voor het boren wordt een beproefde methode toegepast.

Besluitvorming

Op 27 juni 2012 stemden Provinciale Staten in met het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de aanleg van de RijnlandRoute met het tracé Zoeken naar Balans. Met een motie verzochten PS onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een boortunnel en daarmee tegemoet te komen aan wensen vanuit de bevolking. Op 28 juni 2012 nam de Tweede Kamer een positief besluit over het toekennen van het gebiedsbudget voor de aanleg van de RijnlandRoute en het HOV NET Zuid-Holland Noord.

Voor de ontsluiting van de Leidse regio en de oost-westverbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk is de RijnlandRoute van groot belang. Nu staat het verkeer daar vaak vast, straks kan het doorstromen. De RijnlandRoute verbetert de bereikbaarheid van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

Meer informatie

Lees meer over de RijnlandRoute op de webpagina Rijnlandroute.

Link naar presentatie