(Pers)Bericht

 

Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar - 22 november 2012

Bezwarencommissie adviseert provincie de kostenramingen voor de RijnlandRoute openbaar te maken

Het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute heeft Gedeputeerde Staten (GS) met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd alle informatie over de kostenramingen voor de RijnlandRoute en de uitgangspunten daarvoor openbaar te maken. GS hebben dit verzoek afgewezen. Daar heeft het Bewonersgroepenoverleg bezwaar gemaakt. Dat soort bezwaren wordt bij de provincie Zuid-Holland in eerste instantie behandeld door een onafhankelijke Bezwarencommissie, die degenen die bezwaar hebben gemaakt eerst hoort en GS vervolgens adviseert over hun beslissing op het bezwaar.

Op 15 november jl. heeft de Bezwarencommissie een hoorzitting gehouden over het bezwaar van het Bewonersgroepenoverleg. Wim ter Keurs en Stan Dessens hebben daar (als voorzitter en vicevoorzitter van het Bewonersgroepenoverleg) het woord gevoerd namens de bewonersgroepen (zie hun pleitnota hieronder).

Op 22 november jl. berichtte de secretaris van de Commissie hen: "De strekking van het advies wordt uw bezwaarschrift gegrond te verklaren". (In hun bezwaarschrift hadden de bewonersgroepen aan GS verzocht hun afwijzing van het verzoek om openbaarmaking in heroverweging te nemen, de bewonersgroepen de gevraagde informatie alsnog te verstrekken en te motiveren welke informatie GS hen niet kunnen verstrekken.) De beslissing van GS wordt pas over een paar maanden verwacht.

Link naar pleitnota