(Pers)Bericht

 

Gemeente Leidschendam-VoorburgGemeente Leidschendam-Voorburg - 20 maart 2013

Inpassing RijnlandRoute geen verbetering voor Vlietland

De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt het aangepaste voorstel van de provincie Zuid-Holland voor de inpassing van de RijnlandRoute in de Oostvlietpolder een verslechtering ten opzichte van het vorige plan. De uitgebreide aansluiting op de A4, die geschikt gemaakt is voor grotere verkeersstromen, heeft een groter ruimtebeslag op de polder. In combinatie met de zuidelijke ligging van het tracé pakt het ontwerp slecht uit voor recreatiegebied Vlietland.

Prins Clausplein Wethouder Peter van Ostaijen (verkeer en vervoer) is wel blij met de langere tunnel onder de Vliet, waardoor meer kansen ontstaan voor recreatieve routes door de Oostvlietpolder. De kolossale aansluiting op de A4 vindt hij echter zorgelijk: “Deze aansluiting, waarbij het verkeer op twee niveaus via een soort Prins Clausplein over de rijksweg heen wordt geleid, vormt een regelrechte aantasting van Vlietland en de groene Oostvlietpolder.”

Geluidwering Leidschendam-Voorburg blijft pleiten voor een goede landschappelijke inpassing die recht doet aan de groene en recreatieve kwaliteiten van het gebied. De oplossingen die de provincie nu presenteert voorzien bijvoorbeeld nog niet in goede geluidswerende voorzieningen.

De provincie houdt donderdag 28 maart 20.00 uur een informatiebijeenkomst voor bewoners in Holiday Inn in Leiden. Deze informatieavond wordt tevens uitgezonden via internet.

http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Leidschendam-Voorburg/Homepage-internet-Actueel/Nieuwsberichten/Nieuws-2013/Inpassing-RijnlandRoute-geen-verbetering-voor-Vlietland.html