(Pers)Bericht

 

GroenLinks - 15 juni 2013

Uitstel RijnlandRoute levert honderden miljoenen op

Met dit voorstel komt GroenLinks Statenlid Alfred Blokhuizen

Op 26 juni neemt het Provinciebestuur een besluit over de RijnLandRoute bij Leiden. Inmiddels een zeer omstreden besluit omdat de verkeersprognoses, die deze weg noodzakelijk zouden maken, niet kloppen. Deze prognoses gaan uit van een explosieve groei van het autoverkeer. Een groei die ervoor zorgt dat het verkeer in 2030 (!) gaat vastlopen. Het verkeer neemt echter al sinds 2005 gestaag af. Gesteld dat de groei per 2015 weer zou worden ingezet, wat ten stelligste wordt bestreden door deskundigen, dan zouden de vermeende verkeersproblemen zich pas gaan voordoen in 2040. Dat is 10 jaar later dan voorspeld. Ondanks deze informatie blijft een meerderheid van de partijen voor de aanleg van de RijnLandRoute. GroenLinks komt met een tussenoplossing. Een oplossing die de provincie en dus de burgers heel veel geld bespaart. Een oplossing die het mogelijk maakt om een juiste beslissing te nemen over de aanleg van de RijnLandRoute.

10 jaar uitstel De statenfractie van Groenlinks roept het Provinciebestuur op de beslissing over de aanleg van de RijnLandRoute 10 jaar uit te stellen. Dit bespaart vele honderden miljoenen Euro's aan belastinggeld. Statenlid Alfred Blokhuizen in een toelichting: we besparen alleen al € 1,2 miljard door deze weg niet aan te leggen. Naast deze € 1,2 miljard komen er 3% extra kosten bij voor de afschrijving van de weg en een bedrag van 2% per jaar voor zaken als onderhoud en reparatie. Dat is gezamenlijk nog eens € 60 miljoen per jaar. Over tien jaar besparen we maar liefst € 600 miljoen. Dat komt neer op ongeveer € 1200 per Rijnlandse automobilist. Dat is een toch een heel bedrag in deze barre financiële tijden. Daarom zeggen wij, stel deze weg in ieder geval tien jaar uit. Tegen die tijd is duidelijk of de deskundigen, die daling van het autoverkeer voorspellen, gelijk hebben. En mocht dat niet zo zijn, dan kun je altijd alsnog beslissen om deze weg aan te leggen. Maar veel waarschijnlijker is dat dit niet meer nodig is en wat hebben wij dan een geld bespaard. Geld dat je kunt besteden zaken als openbaar vervoer, natuur, cultuur en zelfs lastenverlichting.'

GroenLinks is van mening dat er wel maatregelen moeten worden genomen aan de Tjalmaweg en Europaweg/Lammenschansplein. Leiden wordt op deze manier verlost van de vertraging die het autoverkeer ondervindt aan de randen van Leiden.

http://zuidholland.groenlinks.nl/node/98885