(Pers)Bericht

 

Stichting Behoud Rijnland - 05 juli 2013

Verantwoord ondernemen FloraHolland en de RijnlandRoute

Op de site van Flora Holland kan men het volgende lezen

“Voor FloraHolland betekent verantwoord ondernemen aandacht voor mens, milieu en maatschappelijke kwesties.
Op het gebied van transport en logistiek initiëren we duurzame initiatieven zoals vervoer over rails en water, gebruik van alternatieve brandstoffen en collectief transport. De komende jaren staat innovatie op het gebied van energieverbruik hoog op onze agenda.”

De Stichting Behoud Rijnland vindt het is zeer prijzenswaardig, dat FloraHolland zich inzet voor verantwoord ondernemen met aandacht voor mens, milieu en maatschappelijke kwesties en dat FloraHolland op het gebied van transport en logistiek duurzame initiatieven initieert, zoals vervoer over rails en water. Daarom is het zo jammer, dat zo'n extreem dure autoweg als de RijnlandRoute (die niets oplost, maar wel een hoop schade doet aan mens en milieu en waar dan ook duizenden mensen zich tegen verzetten) mede in naam van FloraHolland wordt aangelegd.

http://www.floraholland.com/nl/over-floraholland/wie-zijn-we-wat-doen-we/verantwoord-ondernemen/